7. ročník vedeckej konferencie „Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť“

HUMENNÉ – Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Radou rusínskych regiónov Slovenska, Záujmovým odborom MS slovensko-rusínskej vzájomnosti Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho, Rusínskym záujmovým združením a MO ROS v Humennom uskutočnili …

7. ročník vedeckej konferencie „Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť“ Pokračovať