Mestský dychový orchester Chemlon

HUMENNÉ – Dychový orchester vznikol v roku 1960 pri národnom podniku Kapron, neskôr n. p. Chemlon, ktorý vytvoril optimálne podmienky pre jeho činnosť. Takmer od začiatku jeho vzniku viedol orchester pán Albert Hrubovčák. V  roku 1988 prevzal taktovku Ján Bidovský a od roku 1991 až po súčasnosť je dirigentom orchestra Michal Čelovský.

Najvýznamnejších úspechov dosiahol orchester v 70-tich a 80-tich rokoch, kedy niekoľkokrát získal najvyššie ocenenia na celoslovenských festivaloch dychových hudieb Pádiveho Trenčín. Významných ocenení sa orchestru dostalo aj počas zahraničných zájazdoch v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku a Rusku v meste Moskva.
V súčasnosti má orchester 35 členov a pravidelne sa zúčastňuje na všetkých kultúrno spoločenských podujatiach ako sú napríklad oslavy, výročia, pietne akty, promenádne koncerty, festivaly a iné v meste Humenné ale aj v jeho okolí.