VÝCHOD – náš kraj

Prešovský kraj

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov, Prešov
GPS: N48°59’52“ E21°14’23“
Prešovský kraj vypĺňa severovýchodnú časť Slovenska a tiahne sa zo západu na východ. Zo severu hraničí s Poľskom a z východu s Ukrajinou.
Metropolou najväčšieho kraja na Slovensku a tretím najväčším slovenským mestom je Prešov.
Mesto Prešov je významným hospodárskym a správnym centrom východného Slovenska. Už v minulosti, historicky od udelenia mestských práv, sa v ňom sústreďovali riadiace činnosti, ktoré mali dosah spočiatku len na okolité mestá a obce, neskôr na celý región. Vyplýva to z jeho geografickej polohy, keďže je postavené na križovatke bývalých významných obchodných ciest. Prešov, s počtom obyvateľov  90 349  (údaj zo Slovenského štatistického úradu, k 31.12.2014), je tretím najväčším mestom Slovenska. Sídlia v ňom viaceré krajské orgány a zároveň je správnym centrom Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je najväčší na Slovensku.
Administratívne mesto Prešov pozostáva zo štyroch katastrálnych oblastí: Prešov, Solivar, Šalgovík a Nižná Šebastová.
Cez územie mesta vedú významné medzinárodné cestné a železničné trate smerom do Poľská a na Ukrajinu. Najbližšími veľkomestami sú (podľa vzdušných vzdialeností v km): Košice (38), Užhorod (96), Miškolc (115), Tarnow (128), Budapešť (250), Bratislava (345).

 

Prešov – metropola Šariša. Historické jadro mesta je národnou kultúrnou pamiatkou.

Mesto leží v Košickej kotline a obklopujú ho Slánske vrchy a Šarišská vrchovina. Prešovom pretekajú rieky Torysa a Sekčov. Je zároveň centrom regiónu Šariš, ktorého pýchou je aj mesto Bardejov (pamiatka UNESCO). Šariš je zároveň oblasťou s najväčšou koncentráciou krásnych drevených kostolov, nachádzajú sa tu aj svetoznáme Bardejovské kúpele.

Ilustračné foto: Vysoké Tatry
Súčasťou Prešovského kraja je turisticky najpríťažlivejšia oblasť Slovenska – Vysoké Tatry. S obľubou ich vyhľadávajú najmä milovníci pešej turistiky  a lyžovania a nachádza sa tu okrem Tatranského národného parku aj viacero klimatických kúpeľov.
Územie Spiša je mimoriadne bohaté na kaštiele (Strážky), kláštory (Červený kláštor) a  hrady (Kežmarský, Ľubovniansky).
Prírodnými skvostami Spiša sú Národné parky Pieniny a Slovenský raj.
Spišský hrad s okolím (najväčší hradný stredoveký komplex v strednej Európe, Spišské Podhradie, cirkevné mestečko Spišská Kapitula, gotický kostolík v Žehre) bol zaradený medzi pamiatky UNESCO.
Východný horizont Spiša vytvára rozložitá silueta Spišského hradu, ktorý je s rozlohou vyše 4 ha jedným z najväčších zrúcaninových hradných komplexov v strednej Európe. V roku 1993 Spišský hrad a kultúrne pamiatky blízkeho okolia zapísali do Zoznamu pamiatok svetového dedičstva UNESCO.
Spišským drahokamom je aj mesto Levoča s množstvom stavebných pamiatok a najväčším dreveným oltárom na svete.
Oltár Majstra Pavla v Kostole sv. Jakuba v Levoči. Foto: Jano Štovka, KOCR SVS

Na hornom Zemplíne, ktorý je najvýchodnejším regiónom Slovenska, sa rozprestiera typická karpatská krajina Východných Karpát s pôvodnými pralesovými porastmi v Národnom parku Poloniny.

V júni 2007 boli na zoznam svetového prírodného dedičstva UNESCO pripísané aj pralesy Stužica, Havešová a Rožok v Bukovských vrchoch spolu s Kyjovským pralesom vo Vihorlatských vrchoch v okolí Národného parku Poloniny a s pralesmi na Ukrajine.
Oblasť zdobí zároveň množstvo vzácnych pravoslávnych a gréckokatolíckych drevených kostolíkov.
Najväčšie atrakcie:
Vysoké Tatry, Slovenský raj a Poloniny, Bardejov, Spišský hrad a okolie, drevené kostolíky v Šariši a Zemplíne , Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, kartuziánsky kláštor v Červenom Kláštore, skanzeny v Starej Ľubovni a Bardejovských Kúpeľoch, lyžiarske strediská Vysoké Tatry a Lysá-Drienica.

Okresy: Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou.

Počet obyvateľov: 796 745
Rozloha: 8 993 km²


Košický kraj

Lokalizácia: Košický kraj, Košice
GPS: N48°43’29“ E21°15’33“

Košický kraj leží na juhovýchode Slovenska. Z juhu ho ohraničuje slovensko-maďarská a z východu slovensko-ukrajinská štátna hranica.

Košice – metropola východného Slovenska

Metropolou kraja a celého východného Slovenska sú Košice – centrum obchodu, remesiel, kultúry a vzdelanosti celého regiónu. Košice sú druhým najväčším mestom Slovenska a oplývajú množstvom kultúrnohistorických pamiatok.
V južnej a juhovýchodnej časti regiónu Gemer leží Národný park Slovenský kras. Jeho viaceré jaskyne a priepasti sú zaradené medzi pamiatky UNESCO. Z kultúrno-historických pamiatok zaujmú najmä hrady (Krásna Hôrka) alebo ich zrúcaniny, viaceré kaštiele (Betliar) a mnohé kostoly roztrúsené po gemerskej vetve Gotickej cesty.

Región dolného Zemplína vo východnej časti Košického kraja charakterizuje najmä vynikajúce tokajské víno. Medzi najnavštevovanejšie turistické lokality Dolného Zemplína patrí okolie vodnej nádrže Zemplínska šírava.
Prírodným skvostom Spiša je Národný park Slovenský raj. Spišský hrad s okolím (najväčší hradný stredoveký komplex v strednej Európe, Spišské Podhradie, cirkevné mestečko Spišská Kapitula, gotický kostolík v Žehre) bol zaradený medzi pamiatky UNESCO.

Najväčšie atrakcie:
Kultúrno-historické pamiatky mesta Košíc, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Jasovská jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, vodná nádrž Zemplínska šírava, Herliansky gejzír, hrad Krásna Hôrka, kaštieľ Betliar, Slovenský raj, Spišský hrad a okolie, lyžiarske stredisko Plejsy, Vinianske jazero, Morské oko,
Košice – Kavečany: rozlohou tretia najväčšia ZOO v Európe v prostredí nádherného lesoparku. (288 ha), drevené kostolíky v Ruskej Bystrej (UNESCO) a Inovce, klimatické kúpele Štós.
Okresy: Košice 1, Košice 2, Košice 3, Košice 4, Košice okolie, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov.
Počet obyvateľov: 770 508
Rozloha: 6 753 km²