Mesto SOBRANCE

Centrom územia v blízkosti štátnej hranice s Ukrajinou je okresné mesto Sobrance. Leží v nadmorskej výške 122 metrov a tvorí prirodzené administratívne a kultúrne centrum oblasti, ktorú na severe ohraničujú …

Pokračovať

Mesto HUMENNÉ

Mesto Humenné sa rozprestiera na oboch brehoch rieky Laborec. Z východnej strany je chránené poslednými výbežkami Vihorlatských vrchov a zo severu výbežkami Ondavskej vrchoviny. Prvá písomná správa o dnešnom Humennom …

Pokračovať

Mesto MICHALOVCE

Na šírej Laboreckej rovine, v malebnom podhorí Vihorlatu sa rozprestiera mesto so svojím koloritom, hospodárske a kultúrne centrum Zemplína – Michalovce. Prvá písomná zmienka v roku 1244 spomína Michalovce ako …

Pokračovať

Mesto STRÁŽSKE

STRÁŽSKE – sa nachádza v hornom okraji nepravidelného oblúka, tvoreného nevysokými vrchmi, venčiacimi z troch strán sa hadí tok rieky Laborec, ktorý od severu prenikol cez podkovovito rozložené vrchy. Toto …

Pokračovať

Mesto TREBIŠOV

TREBIŠOV – mesto dolného Zemplína, sa rozprestiera v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, na rozhraní Trebišovskej tabule a Ondavskej vrchoviny. Nachádza sa v nadmorskej výške 109 m zväčša na pravom brehu …

Pokračovať

Mesto SNINA

Snina (216 m n. m.) sa nachádza v najvýchodnejšom cípe Slovenska, v Prešovskom kraji Leží na sútoku riek Cirocha a Pčolinka. Z juhu je ohraničené Vihorlatskými vrchmi, z východu Bukovskými …

Pokračovať