Mesto ČIERNA NAD TISOU

Mesto Čierna nad Tisou bolo založené v roku 1946 na základe vládneho uznesenia na zabezpečenie výmeny tovarov medzi ZSSR a ČSR vybudovaním železničného prekladiska. Z hľadiska histórie sa jedná o „mladú usadlosť“, vybudovanú pre potreby zamestnancov pracujúcich na založenej železnici.

Zo začiatku boli vybudované tri drevené stavby, ktoré splnili funkciu ubytovne, obchodu a kultúrnej miestnosti (aj kino).
V prvej etape výstavby bola vybudovaná časť „Rodinné domky“ a dva činžovné domy. Súčasne boli postavené drevené stavby – železničná stanica a hospodárska budova železníc. Postupom času sa oblasť železničného prekladiska rozširovala, čo so sebou prinieslo potrebu budovania ďalších bytov, ako aj budovanie infraštruktúry – školy, škôlky, obchodov, služieb a tiež budovy pre kultúru, ktorá splnila aj historickú úlohu v roku 1968 – jednanie medzi čelnými predstaviteľmi ZSSR a ČSSR.
Ako mladá obec od začiatku výstavby disponovala ústredným kúrením, ktoré zabezpečovali dva párne rušne.
V druhej etape výstavby boli postavené, nová základná škola s výučným jazykom slovenským, budova obecného úradu, ako aj ďalšie obytné bloky a hotel Úsvit.
Zo strany železníc to boli nová budova železničnej stanice, rušňového depa, závodu Železničné staviteľstvo, traťová dištancia.
Tretia etapa priniesla so sebou okrem výstavby ďalších obchodných zariadení a obytných blokov aj výstavbu jediného závodu na tomto území – Výrobného závodu AŽD (Automatizácia železničnej dopravy). Od roku 1980 prakticky prestala výstavba mesta a mesto v roku 1991 získalo svoj erb.

HOSPODÁRSKY VÝZNAM
– Prekladisko v počiatku bolo budované ako aj jednosmerné prekladisko tovaru zo smeru ZSSR a Ďalekého východu do celej Európy.
– Významnú úlohu zohralo v roku 1947 pri prekládke obilia v dôsledku veľkého sucha.
– Jeho význam rástol so zvyšujúcim sa objemom prekladaného tovaru. Zo začiatku prevládala prekládka ropy do rafinérie Slovnaft.
– Neskôr rástol objem strojov a zariadení a tiež objem umelých hnojív, ale nechýbali ani stavebné, potravinárske, či iné špeciálne komodity.
– Význam mesta rástol do roku 1989-1990, po tomto termíne nastal určitý útlm aktivít.

One Comment on “Mesto ČIERNA NAD TISOU”

Comments are closed.