PSK vyhlásil 7. ročník region. súťaže v sociálnych službách KRÍDLA TÚŽBY

PREŠOV – Cieľom súťaže je nájsť v sociálnych službách na území PSK poskytovateľa, zamestnanca a prijímateľa, ktorí svojou výnimočnosťou, kvalitou poskytovaných sociálnych služieb, mimoriadnymi úspechmi, inovatívnymi metódami práce či nezištnými činmi môžu byť príkladom dobrej praxe v sociálnych službách.
Návrh na ocenenie môže predložiť poskytovateľ sociálnych služieb, zriaďovateľ alebo aj ktorýkoľvek občan. Nominácie podpísané navrhovateľom s označením Krídla túžby posielajte do 31. augusta 2017 písomne na adresu Odbor sociálny, Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo e-mailom na adresu sylvia.dugasova@vucpo.sk.
Členovia komisie, menovaní predsedom PSK, vyberú v každej z troch kategórií jeden zo zaslaných návrhov.
Ocenenia budú slávnostne odovzdané na podujatí Krídla túžby – Koncert bez bariér.