O Rodoskom kolose a všeličom inom…

Jeden zo 7 divov sveta bol Rodoský kolos spodobujúci boha Helia na ostrove Rodos. Táto obrovská socha bola vytvorená a postavená v rokoch 292-280 pred n. l. na pamiatku víťazstva Rodosanov nad Macedóncami. Socha však nevydržala zemetrasenie v roku 226 n. l. a zrútila sa. Jej zvyšky sa povaľovali ešte viac ako 800 rokov po tejto katastrofe.

 

Pre USA sa stalo heslo Francúzskej revolúcie: Sloboda – Rovnosť – Bratstvo aj symbolom. Toto heslo pri vstupe do New Yorku na ostrove Bedloe stelesňuje socha Slobody (Madam Liberté), ktorú Spojeným štátom americkým darovali francúzski slobodomurári pri príležitosti stého výročia Deklarácie nezávislosti (jej tvár vytvoril sochár Fréderik A. Bartholdi – maďarského pôvodu, podľa podoby svojej matky a kyprých tvarov svojej manželky).

Po privezení 46 metrového kolosu do najväčšieho mesta USA (Nový Jeruzalem a Babylon jazykov) však chýbali peniaze na vybudovanie podstavca pre sochu. Z tohto dôvodu sa objavila v časopise New York World výzva novinára Josepha Pulitzera, aby prostí Američania venovali na podstavec po doláriku…
Pulitzerova výzva sa ujala, zbierka splnila svoj účel a čoskoro bolo pohromade sto tisíc dolárov, za ktoré bol postavený sedemstupňový piedestál.
Betónová základňa je vysoká 20 metrov a nad ňou sa týči ešte 27 metrový podstavec, v ktorom je ukotvená samotná 225 ton ťažká socha.

Konečne dňa 28.10.1886 sa prvý raz rozžiarila fakľa v pravej ruke Madam Liberté, zatiaľ čo v ľavej ruke drží dosku s dátumom schválenia Deklarácie (4.7.1776) s venovaním: „Dar ľudu Francúzskej republiky“. Pri nohách postavy je roztrhnutá reťaz ako symbol slobody.

Od toho dňa stojí socha Slobody na brehu Atlantiku – na Ostrove slobody (tak bol premenovaný ostrov Bedloe) a svieti pútnikom na cestu z Európy, ktorí ani netušia utajenú symboliku. Privítala už viac ako šestnásť miliónov emigrantov a to nielen zo starého kontinentu, ktorí našli v USA svoj nový domov. (Pre zaujímavosť,  presne v ten istý pamätný dátum odhalenia sochy, ale o 32 rokov neskôr vznikla ČSR).

Nedá mi, aby som nepripomenul, kto bol Josef Pulitzer. Žil v polovici 19. storočia na východnom Slovensku v meste Humenné. Vysťahoval sa do USA a začal úspešne podnikať ako vydavateľ bulvárnej tlače. Vo svojich časopisoch viedol dlhodobú nenávistnú a šovinistickú kampaň proti slovenským a slovanským prisťahovalcom. Pod vplyvom br. murárov veľmi rýchlo zabudol, odkiaľ prišiel. Určite však nezabudol na svoje meno, ktoré prezrádza jeho pôvod.
Do Chicago Times, 5. mája 1886 napísal: „Slovania sú potomkami zmiešaniny Skýtov, Húnov a diabla.“

Pulitzer založil nadáciu, ktorá po jeho smrti (1911) začala od roku 1917 (je to len zhoda náhod?) udeľovať prostredníctvom Columbijskej univerzity ceny okrem iného aj za novinársku tvorbu. Pulitzerova cena hoci je od prvopočiatku poškvrnená tvrdým a nenávistným šovinizmom, je dnes v podstate najprestížnejším ocenením pre novinárov celého sveta. V ich profesii predstavuje akúsi malú Nobelovu cenu za žurnalistiku. Zároveň by však mala byť pre všetkých novinárov etickým mementom.

Joseph Pulitzer (10. apríl 1847 – 29. október 1911), bol maďarsko-americký redaktor a vydavateľ, známy vďaka posmrtne vydávaným Pulitzerovým cenám a ako priekopník bulvárnej žurnalistiky (spolu s W.R.Heartsom). Počas svojho života bol najmocnejším žurnalistom v Spojených štátoch.

Pulitzerova cena je prestížne americké žurnalistické a umelecké ocenenie. Jej zakladateľom bol americký novinár maďarského pôvodu Joseph Pulitzer. Cena sa udeľuje od roku 1917 a v súčasnosti obsahuje 21 kategórií. Cena za beletriu je udeľovaná americkým autorom a ocenené dielo by sa malo prevažne zaoberať životom v USA.

P.S.: Aj keď sme o niečom nevedeli, alebo niečo nevideli, vôbec to neznamená, že to neexistuje.