Úloha pre nás všetkých: do roku 2030 vysadiť nových 120 miliónov hektárov lesa!

ZEMPLÍN – Delegáti zo 197 krajín sveta prijali už v roku 2017na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) prvý Strategický plán pre svetové lesy v histórii – a podľa tohto plánu výmera svetových lesov má do roku 2030 vzrásť o tri percenta.
Európsku úniu zastupovali v rokovaniach s OSN aj lesnícki experti zo Slovenska. Plán sa podarilo presadiť vďaka intenzívnym aktivitám slovenskej agrárnej diplomacie pri príprave spoločnej pozície EU počas slovenského predsedníctva.

EÚ je globálnym lídrom v boji proti odlesňovaniu a degradácii lesov vo svete

Jedným zo základných cieľov schváleného plánu je zastavenie odlesňovania a následne zvýšenie výmery svetových lesov o 3 % do roku 2030. Ide tak o nových 120 miliónov hektárov lesa. Zdravé a kyslík produkujúce lesy zohrávajú kľúčovú úlohu pri zmierňovaní klímy.

Lesy pokrývajú približne tretinu pevninského povrchu Zeme

Odlesňovanie a degradácia lesov sú problémom viacerých regiónov sveta, najmä v krajinách ležiacich v tropickom pásme. Schválený plán stanovuje strategickú víziu a šesť strategických cieľov ako je zastavenie odlesňovania predovšetkým v tropických pásmach, zlepšenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych úžitkov lesov pre spoločnosť a významné zvýšenie výmery všetkých typov trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov.
Taktiež určuje zvýšenie finančných zdrojov pre lesy v rozvojových krajinách, kde v prevažnej miere dochádza k odlesňovaniu a degradácii lesov a podporu správneho fungovania inštitúcii v oblasti lesov pri presadzovaní právnych noriem a zlepšenie spolupráce a koordinácie v lesníckych otázkach na všetkých úrovniach.

Stratégia obsahuje aj 25 operatívnych cieľov pre svetové lesy do roku 2030. Ich zámerom je zásadne pomôcť v boji proti globálnemu odlesňovaniu, ako aj k lepšiemu využitiu potenciálu lesov pri plnení cieľov Parížskej klimatickej dohody a rozvojových cieľov Agendy 2030.

Okrem strategického plánu prijali zástupcovia štátov aj program práce Fóra Organizácie Spojených národov o lesoch (UNFF) na roky 2017 až 2030.