Ako prebieha implementácia rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie o práve byť zabudnutý?

ZEMPLÍN – Prezentované rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie má pre vyhľadávacie nástroje v Európe závažné dôsledky. Súd rozhodol, že niektorí používatelia majú právo požiadať vyhľadávacie nástroje ako Google o odstránenie výsledkov vyhľadávania, ktoré zahŕňajú ich meno. Toto právo je možné uplatniť pri výsledkoch, ktoré sú neprimerané, irelevantné alebo už irelevantné, alebo presahujúce mieru.

Keďže toto rozhodnutie bolo publikované 13. mája 2014, okamžite sme začali vykonávať zmeny, aby sme mu vyhoveli. Ide o zložitý proces, pretože je nutné vyhodnotiť každú jednotlivú žiadosť a vyvážiť právo jednotlivca na kontrolu nad svojimi osobnými údajmi s verejným právom na získavanie a šírenie informácií.

Ak chcete požiadať o odstránenie obsahu, vyplňte tento webový formulár. Dostanete automatickú odpoveď s potvrdením, že sme vašu žiadosť dostali. Potom váš prípad vyhodnotíme. Upozorňujeme, že to môže nejaký čas trvať, pretože podobných žiadostí dostávame mnoho. Pri vyhodnocovaní žiadosti budeme prihliadať na to, či výsledky vyhľadávania obsahujú neaktuálne informácie o vašom súkromnom živote. Taktiež overíme, či je vo verejnom záujme, aby tieto informácie zostali v našich výsledkoch vyhľadávania – napríklad ak súvisia s finančnými podvodmi, pracovnou nedbalosťou, odsúdením za trestný čin alebo vaším verejným pôsobením vo funkcii štátneho úradníka (voleného či nevoleného). Toto posudzovanie je zložité a ako súkromná organizácia nie sme pri rozhodovaní o jednotlivých prípadoch vo výhodnom postavení. Ak s naším rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa obrátiť na miestny úrad na ochranu osobných údajov.

V nadchádzajúcich mesiacoch plánujeme tieto postupy zdokonaliť a užšie spolupracovať s úradmi, ktoré sa zaoberajú ochranou údajov, a ďalšími inštitúciami. Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie predstavuje pre vyhľadávacie nástroje významnú zmenu. Jeho dosah nás znepokojuje, sme však presvedčení, že rozhodnutie súdu je nutné rešpektovať. Pracujeme na vytvorení procesu, ktorý zaistí súlad so zákonom.

Pri vyhľadávaní mena sa vám môže zobraziť upozornenie, že výsledky mohli byť upravené v súlade s európskym zákonom o ochrane údajov. V Európe toto upozornenie zobrazujeme pri vyhľadávaní väčšiny mien, a to bez ohľadu na to, či v danom prípade nejaké stránky skutočne boli odstránené.

Ako spoločnosť Google chráni moje osobné údaje a udržiava moje informácie v bezpečí?

Vieme, že zabezpečenie a ochrana osobných údajov sú pre vás dôležité. Rovnako sú dôležite aj pre nás. Našou prioritou je poskytovať vysokú úroveň zabezpečenia, vďaka ktorej si budete môcť byť istí, že informácie sú v bezpečí a v prípade potreby k nim môžete pristupovať.

Neustále pracujeme na tom, aby sme zaistili maximálnu bezpečnosť, ochránili vaše súkromie a aby pre vás bol Google ešte efektívnejší. Do zabezpečenia investujeme každoročne milióny dolárov a zamestnávame svetoznámych expertov v oblasti zabezpečenia údajov, aby boli vaše informácie v bezpečí. Vytvorili sme aj jednoducho použiteľné nástroje na zaistenie ochrany súkromia a zabezpečenia, ako sú Google Dashboard, dvojstupňové overenie a nastavenia prispôsobených reklám, ktoré nájdete v Mojom centre reklám. Pokiaľ teda ide o informácie, ktoré zdieľate s Googlom, máte ich pod kontrolou.

Ďalšie informácie o online zabezpečení a o tom, ako seba a svoju rodinu chrániť na internete, nájdete v Centre bezpečnosti Google.

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako vaše osobné informácie uchovávame v súkromí a bezpečí a ako ich môžete spravovať.

Prečo je môj účet spojený s regiónom?

Podľa zmluvných podmienok je váš účet spojený s regiónom (alebo územím), aby sme mohli určiť niekoľko vecí:

  1. Spriaznený subjekt spoločnosti Google, ktorý poskytuje služby, spracúva vaše údaje a nesie zodpovednosť za dodržiavanie príslušných zákonov o ochrane súkromia. Vo všeobecnosti ponúka spoločnosť Google spotrebiteľské služby prostredníctvom dvoch spoločností:
    1. Google Ireland Limited, ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (krajiny EÚ a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) alebo vo Švajčiarsku;
    2. Google LLC so sídlom v Spojených štátoch, ak sa nachádzate v inej krajine ako sú uvedené vyššie.
  2. Verziu zmluvných podmienok, ktorými sa riadi náš vzťah (ktorá však môže závisieť od miestnych zákonov).
  3. v záujme uplatňovania požiadaviek špecifických pre jednotlivé regióny v prípade služieb spoločnosti Google, kde žijete.

 

Určenie regiónu spojeného s vaším účtom

Pri vytváraní nového účtu Google ho spojíme s regiónom na základe toho, kde ste ho zriadili. V prípade účtov starších ako rok použijeme región, v ktorom bežne používate služby spoločnosti Google. Zvyčajne je to región, kde ste strávili väčšinu posledného roka.

Časté cestovanie nemá vo všeobecnosti vplyv na to, aký región je s vaším účtom spojený. Ak sa presťahujete do nového regiónu, aktualizácia spojenia s ním môže trvať približne rok.

Ak je región spojený s vaším účtom iný ako región vášho pobytu, môže to byť preto, že bývate a pracujete v rozdielnych regiónoch, žijete v blízkosti územnej hranice alebo ste si nainštalovali virtuálnu súkromnú sieť (VPN), aby ste zamaskovali svoju adresu IP. Ak nesúhlasíte s tým, aký región je spojený s vaším účtom, odošlite žiadosť o zmenu regiónu.

Ako môžem z výsledkov vyhľadávania Google odstrániť informácie o sebe?

Výsledky vyhľadávania Google sú odrazom obsahu, ktorý je verejne dostupný na webe. Vyhľadávacie nástroje nemôžu odstrániť obsah priamo z webových stránok, takže odstránením výsledkov vyhľadávania zo služieb Google by sme neodstránili obsah z webu.
Ak chcete z webu odstrániť nejaký obsah, mali by ste kontaktovať správcu webu stránok, na ktorých je uverejnený, a požiadať ho o vykonanie zmien. Ak chcete na základe zákona Európskej únie o ochrane údajov požiadať o odstránenie určitej informácie, ktorá sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania Google, kliknite tu. Keď bude obsah odstránený a spoločnosť Google túto aktualizáciu zaznamená, informácie sa už vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovať nebudú. V prípade naliehavej žiadosti o odstránenie môžete tiež navštíviť našu stránku pomoci, kde nájdete viac informácií.

Odosielajú sa moje vyhľadávacie dopyty na webové stránky pri kliknutí na výsledky vyhľadávania Google?

Zvyčajne nie. Keď kliknete na výsledok vyhľadávania vo Vyhľadávaní Google, váš webový prehliadač odošle určité informácie cieľovej webovej stránke. Vaše hľadané výrazy sa môžu zobraziť v rámci danej internetovej adresy, teda webovej adresy príslušnej stránky s výsledkami vyhľadávania, ale cieľom Vyhľadávania Google je zabrániť prehliadačom odosielať danú webovú adresu cieľovej stránke ako webovú adresu sprostredkovateľa. Údaje o hľadaných výrazoch poskytujeme prostredníctvom aplikácie Google Trends a služby Google Search Console, ale keď tak urobíme, tieto výrazy agregujeme, aby sme zdieľali iba tie, ktoré boli zadané viacerými používateľmi.
Zdroj: Google.com