Ako prebieha implementácia rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie o práve byť zabudnutý?

ZEMPLÍN – Prezentované rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie má pre vyhľadávacie nástroje v Európe závažné dôsledky. Súd rozhodol, že niektorí používatelia majú právo požiadať vyhľadávacie nástroje ako Google o odstránenie výsledkov …

Ako prebieha implementácia rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie o práve byť zabudnutý? Pokračovať