O NÁS

Vážení Zemplínčania, návštevníci a čitatelia,

dôvodov, prečo sme sa rozhodli vytvoriť túto web-stránku bolo niekoľko.
Podľa ohlasov viacerých Zemplínčanov, stále im chýba jednoduchý spôsob získavania správ o dianí na Zemplíne. Preto bolo prvoradým cieľom zabezpečiť čo najpestrejšie a necenzurované spravodajstvo o všetkom, čo aktuálne sa na území regiónu deje a pripravuje.

Možno (ne)budete súhlasiť, ale obyvatelia hornej časti Zemplína často ani nevedia, ktoré okresy, resp. obce patria do dolnej časti tohto územia a samozrejme, platí to aj naopak.

Je dôvodom to, že Zemplín je rozlohou pomerne veľký? Alebo asi skôr preto, že je rozdelený medzi dva samosprávne kraje? Administratívne rozdelenie územia ako prirodzeného celku bolo podľa mnohých odborníkov hlúposť, alebo slušnejšie povedané nelogický krok.

Na Zemplíne od reformy, resp. od nového územno-správneho členenia stále chýba regionálny informačný a spravodajský web-kanál, ktorý by objektívne a komplexne dokázal, čo v najväčšom rozsahu mapovať život a dianie.

Zostal tu už iba denník Korzár, ktorý dlhodobo a podľa mnohých aj korektne prináša správy (aj) zo Zemplína. Na margo toho treba dodať, že Korzár vychádza ako printové médium na území bývalého celého východoslovenského kraja a že zemplínsko-humenská mutácia je len jednou z viacerých.
Možno niekto bude tvrdiť, že oba samosprávne kraje pripravujú pre divákov TV magazíny, v ktorých predstavujú život a dianie aj v druhej časti Zemplína. V skutočnosti tieto TV magazíny VÚC sú však hlasné trúby krajských samospráv, resp. úradu konkrétneho kraja.
Najlepším dôkazom toho je fakt, že v oboch magazínoch nenájdete ani zmienky kritiky na adresu úradov kraja, pasivity krajských poslancov alebo úradníkov VÚC.
Do konca roku 2017 bola jediným verejnosti známym médiom, ktorý Zemplín mapuje ako historický a geografický celok, regionálna, súkromná michalovská TV ZEMPLÍN.
Napriek nekončiacemu a nekonečnému úsiliu jej majiteľa a členov redakčného tímu, zemplínske samosprávy, resp. ich zástupcovia majú o praktickú (finančnú) podporu tejto lokálnej TV iba formálny, resp., minimálny záujem.
Až keď sa priblíži čas komunálnych volieb, spomenú si na TV ZEMPLÍN a snažia sa, aby ich táto televízia prezentovala pred divákmi a súčasne zemplínskymi voličmi ako pozitívne príklady.

Teraz sa takmer všetci zemplínski primátori odvolávajú na finančnú a hospodársku krízu, resp. na to, že v mestských pokladniach im na podporu vysielania TV ZEMPLÍN chýbajú financie.

Za redakciu
AER