Nezávislý kandidát Andrej Gmitter zabojuje o kreslo predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Bardejov – Dnes ohlásil kandidatúru na predsedu Prešovského samosprávneho kraja Andrej Gmitter, ktorý 9 rokov pôsobil najmä v oblasti inšpekcie práce, a to na pozícii generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce.

„Veľmi dobre viem, čo trápi pracujúcich ľudí v Prešovskom kraji, často sú nútení pracovať za minimálnu mzdu, na dohody mimo pracovného pomeru a v mnohých prípadoch pracujú nelegálne, len aby uživili svoje rodiny a mohli dôstojne prežiť. Poznám však aj neľahkú situáciu mnohých zamestnávateľov,“ uviedol Gmitter.

Podľa kandidáta na župana patria Prešovskému samosprávnemu kraju prvenstvá len v negatívnych ukazovateľoch. Najvyššia nezamestnanosť v rámci Slovenska, cca 57 000 nezamestnaných a naopak najnižšie mzdy. Konkrétne priemerná mzda tu dosahuje 796 eur, pričom celoslovenský priemer je 912 eur. Je tu najvyššia migrácia obyvateľstva a taktiež kraju patrí posledné miesto z hľadiska prílevu zahraničných investícií.

„NIE JE MI TO JEDNO, že Prešovský kraj dlhodobo patrí na posledné priečky vo všetkých dôležitých ekonomických parametroch a životná úroveň obyvateľov je tu dlhodobo najnižšia, preto som sa rozhodol kandidovať a uchádzať o ich dôveru,“ dopĺňa Gmitter.

Dodal, že nastal čas konečne to zmeniť. Obyvatelia Prešovského kraja si zaslúžia dôstojnejší a lepší život. Máme nevyužitý potenciál na to, aby mladí a schopní ľudia prestali odchádzať za prácou na západ Slovenska alebo do zahraničia. Nechce však sľubovať zázraky a kritizovať všetko, čo bolo doposiaľ urobené. „Chcem pomôcť regiónu, kde som sa narodil, vyrastal a žijem, pretože potrebuje nové inovatívne prístupy k riadeniu, nové myšlienky a nápady pre jeho rozvoj,“ vyjadril sa.

Po dlhých rokoch by mohol zaviať na východe Slovenska nový vietor a priniesť očakávané zmeny k lepšiemu. Je nevyhnutné zlepšiť ekonomické a sociálne postavenie ľudí, skvalitniť infraštruktúru a zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti obyvateľom aj v odľahlých obciach.
„Ak dostanem šancu, spravím z nášho regiónu lepšie miesto pre život, aby najmä mladí ľudia po skočení štúdia neodchádzali, ale našli uplatnenie a dobre ohodnotenú prácu aj tu,“ vyjadril sa.

Andrej Gmitter kandiduje ako nezávislý kandidát, no uvíta podporu politických strán a subjektov, ktorým naozaj záleží na zlepšení podmienok ľudí žijúcich v regióne. „Zastávam názor, že ak sa máte venovať výkonu tak dôležitej funkcie ako je predseda samosprávneho kraja, mali by ste tomu venovať všetku energiu a čas,“ vyjadril sa. Ako doplnil, ak dostane mandát od občanov kraja, bude to jeho jediná pozícia, nemá záujem o parlamentný poslanecký post, nechce súbežne vykonávať viaceré funkcie, ani sa venovať žiadnym podnikateľským aktivitám. Nevlastní žiadne finančné podiely, teda nie je vlastníkom ani spoločníkom žiadnej obchodnej spoločnosti, ani nie je členom žiadnych orgánov takýchto spoločností.
Andrej Gmitter chce v pozícii župana uplatniť svoje doterajšie skúsenosti, ktoré získal v riadiacej pozícii na Národnom inšpektoráte práce, ako aj na manažérskych postoch v Hokejovom klube Bardejov a v Slovenskom zväze ľadového hokeja. Skúsenosti z fungovania samosprávy získal ako poslanec Mestského zastupiteľstva Bardejov.

Hlavné priority A. Gmittera

 – V spolupráci so samosprávami miest a obcí budem hľadať riešenia na zatraktívnenie regiónu pre zahraničných investorov a tak podporím tvorbu nových pracovných miest.
 – Vyčlením finančné prostriedky na opravu a údržbu ciest, zabezpečím transparentné obstarávania a úsporu pri verejných obstarávaniach.
 – Zabezpečím dostupnú zdravotnú starostlivosť v „strediskových obciach“, aby základná zdravotná starostlivosť bola dostupnejšia najmä starším občanom v menších obciach.
 – Zefektívnim verejnú dopravu v regióne, pretože dnes nepokrýva potreby občanov v odľahlejších obciach.
 – Navrhnem zmeniť pravidlá pri rozhodovaní o použití finančného príspevku vo výške cca 800 eur pre občana odkázaného na pomoc a to tak, aby o ňom nerozhodoval úradník PSK (VÚC), ale aby nositeľom finančného príspevku bol odkázaný človek, ktorý sám rozhodne či si zabezpečí starostlivosť prostredníctvom svojho rodinného príslušníka alebo verejného/neverejného sociálneho zariadenia.
 – Podporím navýšením dotácií šport, kultúru a zabezpečím zatraktívnenie regiónu pre domácich i zahraničných turistov.