Súčasné členenie regiónu Zemplína – okresy a mestá

ZEMPLÍN – Toto je v súčasnosti platné rozdelenie historického regiónu Zemplínu medzi dva samosprávne kraje: Prešovský a Košický.


Mestá dolného Zemplína:

Michalovce
Strážske
Trebišov
Sečovce
Sobrance
Čierna n/Tisou

Okresy dolného Zemplína:
okres Michalovce
okres Trebišov
okres Sobrance

Ilustračné foto: historický erb Zemplínskej župy

Mestá horného Zemplína:
Humenné
Snina
Medzilaborce
Vranov n/T
Hanušovce n/T

Okresy horného Zemplína:
okres Humenné
okres Snina
okres Medzilaborce
okres Vranov nad Topľou