Obce okresu Humenné

Okres Humenné patrí medzi väčšie okresy Slovenska – vďaka rozlohe 754 km2. Leží na severovýchode Slovenska. Na západe, severe a východe hraničí so 4 okresmi Prešovského kraja (Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce a Snina) a na juhu s dvoma okresmi Košického kraja (Sobrance a Michalovce).

Mapa obcí okresu Humenné

ZOZNAM OBCÍ REGIÓNU HUMENNÉ:
Adidovce
Baškovce
Brekov
Černina
Dedačov
Gruzovce
Hankovce
Hažín nad Cirochou
Hrabovec nad Laborcom
Hrubov
Hudcovce
Chlmec
Jabloň
Jankovce
Jasenov
Kamenica nad Cirochou
Kamienka
Karná
Kochanovce
Košarovce
Koškovce
Lackovce
Lieskovec
Ľubiša
Lukačovce
Maškovce
Modra nad Cirochou
Myslina
Nechválova Polianka
Nižná Jablonka
Nižná Sitnica
Nižné Ladičkovce
Ohradzany
Pakostov
Papín
Porúbka
Prituľany
Ptičie
Rohožník
Rokytov pri Humennom
Rovné
Ruská Kajňa
Ruská Poruba
Slovenská Volová
Slovenské Krivé
Sopkovce
Topoľovka
Turcovce
Udavské
Veľopolie
Vyšná Sitnica
Víťazovce
Vyšná Jablonka
Vyšné Ladičkovce
Vyšný Hrušov
Závada
Závadka
Zbudské Dlhé
Zubné

Na severe, na úseku dlhom približne 4 km, ho ohraničuje štátna hranica s Poľskom. Okres má členitý povrch. Na jeho území sa rozprestierajú Vihorlatské vrchy, Beskydské predhorie, Ondavská vrchovina a Laborecká vrchovina.

 • Najvyšším vrchom a zároveň najvyšším bodom územia je Vihorlat, týčiaci sa do výšky 1076 m nad morom.
 • Najnižšie je položený výtok Laborca z okresu v katastri obce Brekov – 130 m nad morom. Väčšina územia patrí do teplej klimatickej oblasti, vyššie časti do mierne teplej a vrcholové časti Vihorlatu do chladnej klimatickej oblasti.
 • Najväčšou riekou pretekajúcou okresom je Laborec, do neho sa vlievajú Výrava, Udava a Cirocha. Západnou časťou okresu preteká Oľka a Ondavka.
 • Vo Vihorlate vzniklo zahradené jazero – Morské oko.
 • V pôdnom kryte okresu prevažuje hnedá lesná pôda kambizem.
 • V západnej časti Vihorlatských vrchov sa na karbonátových horninách nachádza rendzina. Pozdĺž riek sa ťahajú pásy nivnej pôdy fluvizeme. Územie okresu je pomerne zalesnené. V porastoch prevažujú bučiny, miestami so smrekovými ostrovmi.
 • V najnižších polohách rastú aj duby a dubovo-hrabové lesy, nájdu sa aj borovice a iné dreviny.
 • Vzácne druhy rastlín sa vyskytujú najmä v CHKO Vihorlat. Sú to kamzičník rakúsky, mliečivec alpínsky, vŕba sliezska, horec luskáčovitý, podbelica alpínska, kokorík praslenatý. Faunu zastupujú živočíchy Východných a Západných Karpát.
 • Zo vzácnych druhov treba spomenúť vlka dravého, rysa ostrovida, mačku divú, jazveca lesného, vydru riečnu, sovu dlhochvostú, bociana čierneho, krkavca čierneho, z chrobákov fúzača alpského.
 • Na území okresu sú časti Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a Východné Karpaty.
 • Z maloplošných území sú tu 3 prírodné pamiatky: Čierny potok, Kamienka, Voniarsky jarok,
 • 6 národných prírodných rezervácií: Humenská, Humenský Sokol, Iľovnica, Motrogon, Vihorlat, Vihorlatský prales
 • 2 prírodné rezervácie: Chlmecká skalka, Jasenovská bučina.

 

One Comment on “Obce okresu Humenné”

Comments are closed.