DOMAŠA – história zachytená v obrazoch

DOMAŠA  – Umelo vytvorená vodná plocha v Ondavskej vrchovine na území dnešných dvoch okresov Vranov nad Topľou a Stropkov. Vznikla za účelom regulácie prítokov úžitkovej a pitnej vody. Výstavba vodného diela Veľká Domaša začala vo februári 1962 a ukončená bola v decembri 1967. Domaša ako vodné dielo dodnes slúži pre viacero účelov, no jeho výstavbou bolo zatopených niekoľko dedín.

Nádrž je ideálne miesto pre letnú rekreáciu a rybárčenie a to vďaka teplým klimatickým podmienkam.

Tvorí ju 5 rekreačných stredísk – Valkov-Tíšava, Dobrá, Poľany, Holčíkovce a Nová Kelča. Teplota vody v lete dosahuje do 23°C a preto patrí k najteplejším priehradám na Slovensku.
V rekreačných strediskách je možné ubytovanie, stravovanie, stanovanie a sú tu aj požičovne športových potrieb, ihriská a podobne. Novinkou posledných sezón je aj možnosť vyhliadkovej plavby a nová umelá pláž s kamennou hrádzou v stredisku Nová Kelča. Výška hladiny Veľkej Domaši závisí aj do množstva ročných zrážok a jej  kolísanie v priebehu roka má zlý vplyv na brehy a okolité cesty, ktoré sa zosúvajú. Pod vodnou nádržou je postavená vyrovnávacia  menšia nádrž, Malá Domaša.