Značka: Veľká Domaša

Vodná nádrž Veľká Domaša  

V Ondavskej vrchovine sa nachádza zelená perla východného Slovenska – Veľká Domaša. Vodná nádrž slúži od začiatku roka 1968 na reguláciu prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobuje úžitkovú aj pitnú vodu. Je ideálnym miestom na rekreáciu, dovolenky a vodné športy. U turistov je obľúbená kvôli čistej zelenej až zelenomodrej vode, ktorá dosahuje počas sezóny (od júna do polovice septembra) teplotou 23 °C.