Vodná nádrž Veľká Domaša  

V Ondavskej vrchovine sa nachádza zelená perla východného Slovenska – Veľká Domaša. Vodná nádrž slúži od začiatku roka 1968 na reguláciu prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobuje úžitkovú aj pitnú vodu. Je ideálnym miestom na rekreáciu, dovolenky a vodné športy. U turistov je obľúbená kvôli čistej zelenej až zelenomodrej vode, ktorá dosahuje počas sezóny (od júna do polovice septembra) teplotou 23 °C.

Táto vodná nádrž medzi verejnosťou známa ako Domaša, vznikla prehradením rieky Ondava pri obci Veľká Domaša. Z jej výstavbou sa začalo v roku 1962 a ukončená bola v roku 1967. Vodná hladina ukryla šesť obcí a ich chotáre. Zatopené boli Veľká Domaša, Dobrá nad Ondavou, Trepec, Kelča, Valkov a Petejovce. Zahataná Ondava rozliala svoje vody údolím v dĺžke 14 a šírke 4 km a vytvorila vodnú nádrž o celkovej ploche 1422/1510 ha, priemernej hĺbke 18 a maximálnej 32,5 m.
Domaša sa rozprestiera na území dvoch okresov – Vranov nad Topľou a Stropkov v priemernej nadmorskej výške 156 metrov nad morom.

 

Veľká Domaša je viacúčelové vodné dielo – vodná nádrž v okresoch Vranov nad Topľou a Stropkov. Výstavba vodného diela Veľká Domaša sa začala vo februári 1962 a ukončená bola v decembri 1967. Injekčná štôlňa sa začala zakladať v auguste 1963. Prietok Ondavy bol odvedený do štôlne v júni 1964. Sypanie vlastného telesa hrádze sa začalo na jar 1964, keď bol ešte otvorený výkop injekčnej štôlne. Sypanie statickej časti sa začalo v rokoch 1965 – 1966. Sypanie zemnej hrádze bolo ukončené v septembri 1966.
Hydroelektráreň bola dokončená v decembri 1966 a o rok neskôr, v decembri 1967, bola ukončená výstavba celého vodného diela.

Vodná nádrž Domaša leží v Ondavskej vrchovine v doline Ondavy, pod ňou je malá vyrovnávacia nádrž Malá Domaša.

Vodná nádrž Domaša sa dvoma tretinami plochy rozkladá na území okresu Vranov nad Topľou a severná časť zasahuje do okresu Stropkov. Výstavbou vodného diela boli s výnimkou niektorých stavieb zatopené dediny Dobrá nad Ondavou, Petejovce, Trepec, Veľká Domaša, Valkov a časť obcí Bžany a Turany nad Ondavou. Namiesto Kelče vznikla nová dedina Nová Kelča.

Celá nádrž má veľký vodohospodársky význam s polyfunkčným charakterom: regulácia prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobáreň úžitkovej vody a perspektívne aj pitnej vody a využitie na rekreačne účely. Pre ročné zrážkové výkyvy a nerovnomerné odbery vody hladina aj v priebehu roka intenzívne kolíše, čo vyvoláva abráziu brehov s následnou aktiváciou zosunov na priľahlých svahoch, výrazne poškodzujúcich hospodárske objekty, najmä cesty.

Technické parametre:
Vodná plocha: 1422 ha
Dĺžka: 14 km
Najväčšia hĺbka: 35 m
Plavebné hĺbky: 8 – 15 m
Max. šírka: 4 km
Objem: 187,5 mil. m3
Nadmorská výška: 162,4 m n. m.