Značka: Čierna nad Tisou

Mesto Čierna nad Tisou

Mesto Čierna nad Tisou bolo založené v roku 1946 na základe vládneho uznesenia na zabezpečenie výmeny tovarov medzi ZSSR a ČSR vybudovaním železničného prekladiska.
Z hľadiska histórie sa jedná o „mladú usadlosť“, vybudovanú pre potreby zamestnancov pracujúcich na založenej železnici.