HYGIENICKÉ BALÍČKY pre 299 domácností

HUMENNÉ – Nie každá domácnosť si dokáže zvýšiť príjem, aby sa vyhla hmotnej núdzi. Mestský úrad a Komunitné centrum boli 22. marca miestami podpory a pomoci, odkiaľ sa distribuovali hygienické balíčky.

Hygienické balíčky boli určené domácnostiam, ktorých členovia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi alebo sú členmi domácnosti nezaopatrené maloleté deti. Ako informoval tlačový referát MsÚ, terénni sociálni pracovníci a pracovníci Komunitného centra v lokalite Podskalka vopred oznamovali prijímateľom hygienických balíčkov termín a čas distribúcie tejto formy pomoci.

Hygienický balíček obsahoval gél na pranie, saponát na riad, tekuté mydlo, čistiace prostriedky, šampón na vlasy, krém na ruky, sprchovací gél, zubnú pastu, zubné kefky a hubky na riad.
Dovedna bolo rozdaných 299 hygienických balíčkov. V budove Mestského úradu odovzdali 160 a v Komunitnom centre 139 balíčkov.

Projekt je realizovaný z Fondu Európskej pomoci pre najodkázanejši­e osoby.