Mestská samospráva chce znížiť finančné navýšenie ceny tepla

HUMENNÉ – Téma radikálneho zvýšenia ceny tepla pre mesto Humenné je aktuálne v rámci samosprávy každodennou debatou. V piatok (7.1.) sa konalo ďalšie stretnutie zástupcov poslaneckých klubov, na ktorom sa analyzovali kroky a možné riešenia situácie.

Potreba promptného riešenia situácie je previazaná aj termínovo, keďže v závere januára sa začnú pripravovať Oznámenia o zmene zálohových platieb, ktoré budú následne distribuované obyvateľom.

Ako informoval Marián Škuba, z tlačového referátu MsÚ , „vedenie mesta má za sebou prvé rokovanie so zástupcami MH Teplárenský holding. Spoločnosť, ktorá zastrešuje na Slovensku šesť elektrární a je republikovo najväčším výrobcom tepla, sa zaujímala o systém výroby a dodávky tepla až k odberateľovi. Načrtli sa možnosti pomoci, pričom aktuálne mesto Humenné už pripravuje odvolanie voči rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý schválil pre Chemes, a.s. (výrobcu tepla v Humennom) navýšenie ceny tepla o viac ako 50 percent“.

Ako rastie cena tepla, rastú pre Humenskú energetickú spoločnosť (HES) aj náklady za nadnormatívne straty. Známy faktor je zlý stav horúcovodných potrubí (spôsobuje nadnormatívne straty), otáznou zložkou je počasie. Rekonštrukcie teplovodných potrubí začali od augusta 2020, hneď ako HES prešla pod správu mesta Humenné. Zatiaľ bolo vymenených celkovo 400 metrov najhoršieho úseku primárnych rozvodov v hodnote 109 tisíc eur. Ďalšia rekonštrukcia tepelných rozvodov v hodnote 167 tisíc eur je pripravená na realizáciu po skončení zimného obdobia v roku 2022.

Ekonomický návrh, ktorý podporuje primátor mesta Miloš Meričko, má pomôcť obyvateľom zmierniť dopad voči zatiaľ avizovanému zvýšeniu ceny tepla. Rieši sa možnosť úveru a analyzuje sa schodnosť jeho použitia na dotovanie ceny. Ďalšie kroky budú zástupcovia poslaneckých klubov riešiť na spoločnom stretnutí budúci týždeň.

(red)
foto: web mesta Humenné