HAVÁRIA POTRUBIA na Laboreckej ulici

HUMENNÉ – V roku 2021 je evidovaných už 27 veľkých (vážnych) havárií teplovodného potrubia, ktoré potvrdzujú katastrofálny stav distribučného systému tepla v meste Humenné. V novembri sa stali dve havárie potrubí na Ulici Československej armády (Sídlisko I), začiatkom decembra bolo nutné spraviť výkop pri križovatke ulíc Sokolovská – Duchnovičova (Sídlisko II). Aktuálne podzemné rozvody tepla nevydržali na Sídlisku III pri bytovom dome Laborecká 7.

Ako informuje na webe mesta Marián Škuba, z tlačového referátu MsÚ, príčinou vážnej havárie na hlavnom horúcovode JUH (štvrtok 16.12.) bol únik vody zo skorodovaného potrubia v teplovodnom kanáli. Spočiatku (ráno) táto situácia spôsobila krátkodobý výpadok tepla v celom meste Humenné. Od 9:30 hod. bola prerušená dodávka tepla a teplej vody vo východnej polovici Sídliska III na uliciach Laborecká 6 až 74 a Třebíčska 9 až 15. Obnovenie dodávky tepla v odstavenej časti mesta sa očakáva najneskôr vo štvrtok (16.12.) vo večerných hodinách.

Humenská energetická spoločnosť s.r.o. sa dodatočne ospravedlňuje svojim odberateľom za vzniknuté prerušenie dodávky tepla.

Stav zariadení distribučného systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v Humennom je kritický, technicky zastaraný, skorodovaný. Je spôsobený vysokým vekom zariadení, ich opotrebením. Mesto Humenné do tohto majetku od roku 2011 neinvestovalo. Rekonštrukcie teplovodných potrubí sa začali od augusta 2020 (hneď ako HES prešla pod mesto Humenné).
(red)
Foto: © Ľuboš Ondovčin