Pokračujú rekonštrukcie ďalších chodníkov a parkovacích miest

HUMENNÉ – Na území mesta sú v novembri realizované ďalšie investičné akcie. Pokračujú rekonštrukcie chodníkov v rôznych častiach mesta – Kudlovce, Sídlisko II, Sídl., II/A, Sídl.,  III a Sídlisko pod Sokolejom.  Celkovo šesť objektov bolo vybraných aj na základe žiadostí a podnetov zo strany obyvateľov mesta. Rekonštrukcia bude stáť 157 587 eur, financie čerpá samospráva z vlastných zdrojov. Práce majú byť ukončené v roku 2021 (v závislosti od počasia).

Ako informuje Marián Škuba z tlačového referátu MsÚ, na Ul. Šmidkeho od križovatky (Šmidkeho – Sídlisko Poľana) prebieha rekonštrukcia chodníka. V I. etape zahŕňa obnovu v dĺžke 140 metrov so šírkou 1,5 metra. Prvých zhruba 10 metrov už pôvodný chodník prakticky ani neexistoval, osadiť bolo potrebné obrubníky, na pripravenú podkladovú vrstvu bola uložená asfaltová vrstva. Lokalita: Kudlovce.

Na Ul. Kalininovej rekonštrukciu chodníka v dĺžke až 250 metrov so šírkou 1,5 metra, oprava celej komunikácie pre peších. Boli odstránené pôvodné betónové obrubníky už v nevyhovujúcom (polorozpadnutom) stave. Aktuálne je potrebné doasfaltovať zhruba 10 – 15 metrov. Pri prejazde z cestnej komunikácie na pešiu pred vstupnými bránami k rodinným domom boli osadené nájazdové (šikmé) obrubníky. Lokalita: Kudlovce.

Gorkého ulica (bytový dom 1554) od ulice Osloboditeľov bude mať priepustnú spevnenú plochu (parkovaciu plochu) z polovegetačných tvárnic, ktoré budú uložené na vopred pripravenú (zhutnenú) frakciu kameniva. Celková výmera je 1 050 m2. Lokalita: Sídlisko II.

Lesná ulica (pri križovatke Lesná – Osloboditeľov – Hrnčiarska) bude mať nový asfaltový vstup ku garážam. Takmer 100 m2 povrchu. Lokalita: Sídlisko II/A.

Laborecká ulica (pri čerpacej stanici OMV) mala chodník v značne zdevastovanom stave. Odstránené boli pôvodné betónové obrubníky, do betónového lôžka osadia nové parkové obrubníky. Do podkladovej vrstvy nanesú finálnu asfaltovú vrstvu. Dĺžka chodníka od čerpacej stanice ku križovatke (Laborecká – Štefánikova) je 110 metrov, široký bude 2,2 metra. Lokalita: Sídlisko III.

Na Ulici SNP (od križovatky SNP – Jasenovská – Valaškovská) výmena povrchovej úprava a podložie chodníka. Doposiaľ bol chodník vyložený zámkovou dlažbou avšak na nepriepustnom podloží. Rekonštrukcia bude znamenať tvorbu priepustného podložia, uložená bude nová zámková dlažba s povrchovou úpravou Aquaflair. Dĺžka chodníka je 250 metrov. Pôvodná zámková dlažba bude mať svoje druhotné využitie. Zatiaľ ju uskladnia Technické služby mesta Humenné. Lokalita: Sídlisko pod Sokolejom.