Navždy odišiel IVAN HOPTA

HUMENNÉ – S hlbokým zármutkom v srdci sme prijali správu, že v utorok 21. decembra 2021 nás vo veku 63 rokov navždy opustil PhDr. Ivan Hopta, CSc.

Bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (2002 – 2006, za KSS), bol členom Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, členom Výboru pre školstvo, kultúru a médiá, ako aj členom Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií NR SR. Počas svojho pôsobenia v parlamente predsedal skupine priateľstva s balkánskymi štátmi a Rumunskom a Bulharskom. Bol súčasťou zloženia trojčlennej slovenskej parlamentnej delegácie na stretnutí parlamentov sveta v Mexiku.

V novodobých časoch ako politik pôsobil v Komunistickej strane Slovenska (KSS), v roku 2005 založil ľavicovú stranu Úsvit a stal sa jej predsedom.

Bol dlhoročným poslancom Prešovského samosprávneho kraja (od 2009) a Mestského zastupiteľstva v Humennom (od 1994). Aktuálne zastával pozíciu predsedu Komisie kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce. Známy bol tiež pozitívnym vzťahom k humenskému športu.

Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť!
Česť jeho pamiatke!

Tlačový referát
MsÚ Humenné