Deň poštovej známky: Mikuláš Klimčák (1921 – 2016)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Deň poštovej známky: Mikuláš Klimčák (1921 – 2016)“ s nominálnou hodnotou 0,75 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 3. 12. 2021 až do ukončenia platnosti. 

Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi rozmerov 22 x 26,5 mm. Motívom poštovej známky je portrét akademického maliara Mikuláša Klimčáka, doplnený o detail gobelínu „Byzantská misia na Veľkej Morave“ z majetku Národnej rady SR. Na kupóne je reprodukovaná líniová rozkresba známky „Vianoce 1997“ s motívom narodenia v Betleheme. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC a domicilom mesta Humenné.

Motívom prítlače FDC obálky je dielo od M. Klimčáka „Hospoď Boh Savaot“, ktoré pochádza z Domu sv. Mikuláša v Ľutine. Námetom FDC pečiatky je prekresba ilustrácie z časopisu Slovo. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s. r. o.
Autorom výtvarných návrhov emisie s použitými dielami od Mikuláša Klimčáka je doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

https://www.mindop.sk/externe/znamky/2021/756.php

https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2021-den-postovej-znamky-mikulas-klimcak-1921-2016


Akademický maliar Mikuláš Klimčák sa narodil 16. novembra 1921 v Humennom.
Vyrástol v prostredí gréckokatolíckeho spoločenstva v čase, keď sa na Slovensku začali ozývať slovenskí gréckokatolíci s požiadavkou na používanie materinského jazyka v liturgii. Táto ich snaha súvisela so znovuobjavením koreňov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, s hľadaním jej histórie a s prepojením v duchovnom i historickom kontexte s misiou solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda. To s možnosťami, ktoré ponúkala doba, definovalo jeho umelecké i filozofické smerovanie vo všetkých oblastiach jeho všestrannej tvorby; bol maliarom, sochárom, monumentalistom, ilustrátorom, reštaurátorom a ikonopiscom.
Počas štúdií v Bratislave a Prahe mali na neho vplyv také osobnosti, ako bol J. Mudroch, F. Tichý a J. Novák.

V roku 1950 sa Mikuláš Klimčák usídlil v Bratislave, ktorá sa stala jeho domovom po zvyšok života.
Jeho gobelín Byzantská misia na Veľkej Morave skrášľuje historické múry Bratislavského hradu. Majster vytvoril aj pôvodný sarkofág pre dnes blahoslaveného prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča, ilustroval časopis Slovo a vymaľoval niekoľko gréckokatolíckych cerkví. Jeho diela sa nachádzajú aj v cerkvi v jeho rodnom Humennom, kde vyrastal, či v bazilike v Ľutine. Práve tu sa pripravuje výstavba galérie nesúcej jeho meno.

Jeho dielo zobrazujúce narodenie Ježiša Krista sa stalo predlohou poštovej známky, ktorá vyšla k Vianociam 1997. Aj na nej je viditeľný netradičný prístup k ikonografii, kde ikonografické motívy stvárňuje moderným umeleckým štýlom. Medzi diela, v ktorých sa prelínajú všetky aspekty tvorby Mikuláša Klimčáka, patrí obraz Hospoď Boh Savaot z roku 1997, kde sa moderné ikonografické spracovanie prepája s monumentálnou tvorbou. Mikuláš Klimčák zomrel 2. marca 2016 v Bratislave a je pochovaný na miestnom Ondrejskom cintoríne.

Motív známky: Detail Gobelínu Byzantská misia na Veľkej Morave, 1971, majetok NR SR. Motív kupónu: Narodenie v Betleheme, líniová rozkresba známky z roku 1997, majetok SP. Prítlač FDC: Obraz Hospoď Boh Savaot, 1997 z Domu sv. Mikuláša v Ľutine, Majetok Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove. Pečiatka FDC: Prekresba ilustrácie z časopisu Slovo.

Autor popisu: Juraj Gradoš