Ďalšia „zebra“ pomôže zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov

HUMENNÉ – V rámci programu „Pozor! Zebra na ceste“ podporila Nadácia ČSOB mesto Humenné už po štvrtý raz. Bezpečnejší priechod pre chodcov je na Sídlisku III pri bytovom dome na Laboreckej ulici č. 6.

Na základe žiadosti a zapojenia sa do programu mesto Humenné získalo od Nadácie ČSOB finančný príspevok vo výške 1 666 eur na rekonštrukciu priechodu pre chodcov na Laboreckej ulici č. 6. Prostredníctvom poskytnutého grantu je  „zebra“ nasvietená novým verejným osvetlením a taktiež bol priechod zvýraznený (podfarbený) červenou farbou. Použitý bol jeden z osvedčených systémov osvetlenia, ktorý pracuje na báze najnovšej LED technológie.

Celkový náklad stavby činil 3 703 eur s DPH. Zvyšná suma bola hradená z rozpočtu mesta.

Realizáciou projektu sme prispeli k celkovému zlepšeniu dopravnej situácii v meste Humenné a hlavne k vyššej bezpečnosti pre školopovinné deti, keďže na sídlisku sa nachádza Základná škola Dargovských hrdinov, Základná škola Laborecká, Materská škola Dargovských hrdinov a Materská škola Třebíčska.