V Humennom počas Dňa narcisov vyzbierali 10 173 eur

HUMENNÉ – Jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine je medzi širokou verejnosťou známa ako Deň narcisov. Na Slovensku pribudne ročne okolo 40 000 onkolo­gických pacientov. Pripnúť si žltý kvietok a prispieť ľubovoľnou sumou do zbierky znamená vyjadriť podporu a solidárnosť. Veď aj jednoduché gesto má obrovskú silu…

Humenská samospráva sa aj v tomto roku stala spoluorganizátorom zbierky, konkrétne jej 27. ročníka. V uliciach mesta ste mohli počas dňa stretnúť dovedna 95 študentov v bielych tričkách s logom Ligy proti rakovine, textom „JA SOM“ a papierovou pokladničkou z piatich škôl – Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Cirkevná spojená škola, Hotelová akadémia, Stredná zdravotnícka škola a Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG.

Deň narcisov (20. apríla) sa začal úvodným stretnutím dobrovoľníkov v zasadačke Mestského zastupiteľstva, kde prítomných pozdravil primátor mesta Miloš Meričko. „Všetkým vám veľmi pekne ďakujem, je to bohumilá činnosť. Prajem vám v uliciach veľa zdaru, aby ste vyzbierali pre onkologických pacientov, ich rodiny, ale aj na rôzne projekty a programy čo najviac,“ podporil mladých študentov primátor mesta.

Na zbierke sa podieľali tiež materské školy – Štefánikova, Družstevná, Dargovských hrdinov, Tyršova, Mierová, Osloboditeľov, Kudlovská, Partizánska, Třebíčska a základné školy – Laborecká, Kudlovská, SNP, Hrnčiarska, Dargovských hrdinov, Pugačevova, Jána Švermu a ZŠ s MŠ Podskalka. Každá si vopred prevzala narcisy s pokladničkami a zbierku zrealizovali v rámci školy. Zapojili sa aj organizácie Únie žien v obciach Karná, Lieskovec, Svetlice, Koškovce, Lukačovce, Turcovce, Lackovce a Brekov.

Nechýbali sprievodné podujatia hudobného, speváckeho, tanečného i výtvarného charakteru. Súkromná základná umelecká škola Múza, Podvihorlatská paleta v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom a základnými školami vytvorila program pre všetky vekové kategórie.
Pri Fontáne lásky sa uskutočnil promenádny koncert žiakov, v galérii pri amfiteátri tvorivá dielňa Podvihorlatskej palety a popoludnie patrilo opäť koncertu v sále SZUŠ Múza.

Výsledná suma z pokladničiek potešila. Podarilo sa vyzbierať 10 173,60 eur.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli!

Veronika Lattová
Tlačový referát, MsÚ Humenné

Foto: ©Ľuboš Ondovčin