Pre Humenné bolo avizovaných 262 600 eur!

HUMENNÉ – Mestá a obce Slovenska, ktoré poskytli útočisko ľuďom z Ukrajiny, dostanú finančnú pomoc z eurofondov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu za 127 miliónov eur. Určená bola pre 1 447 miest a obcí Slovenska.

Paušálna podpora za prijatie jednej osoby s dočasným útočiskom je 100 eur na týždeň, najviac na obdobie 26 týždňov. Na jedného prijatého utečenca tak dostane obec či mesto maximálne 2 600 eur.

Samosprávy mohli žiadať o príspevok napríklad ako kompenzáciu za základnú materiálnu pomoc, poskytnutie potravín a stravy, nákladov na dopravu, zdravotnú, právnu či psychologickú pomoc. Peniaze môžu použiť nielen na pokrytie nákladov z utečeneckej krízy, ale aj na vlastný rozvoj.

Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu MsÚ, mesto Humenné má dostať za 101 ubytovaných odídencov (27 detí, 74 dospelých, ubytovanie registrovaných utečencov za obdobie marec – november 2022) sumu 262 600 eur.
V rámci Prešovského samosprávneho kraja je to pre humenskú samosprávu deviata najvyššia položka: Prešov 2 815 000, Poprad 1 323 400, Bardejov 863 200, Levoča 403 000, Kežmarok 356 200, Svit 280 000 a Vranov nad Topľou 273 000 eur.

V roku 2022 zvládalo mesto Humenné situáciu s ukrajinskými odídencami na viacerých úsekoch. Tak dobrovoľníckou činnosťou ako aj s poskytovaním mestských priestorov, ktoré slúžili ako registračné centrum alebo pri pomoci s ubytovaním. Ak by sa situácia zopakovala, samospráva je dostatočne pripravená. Vo februári 2023 bolo v meste Humenné zaevidovaných 65 Ukrajincov so štatútom odídenca.

(red)