Značka: Snina

Trojcíp pohraničia – spoločné územie KREMENAROS

ZEMPLÍN – Spoločné cezhraničné funkčné územie Kremenaros (Kremenec) – bola hlavná téma štvrtkového (23.7.) stretnutia zástupcov Slovenska a Poľska v Snine. Organizátori konferencie Dawid Lasek (Poľsko) a Daniela Galandová, primátorka Sniny, privítali poľských predstaviteľov jednotlivých inštitúcií, samospráv miest a obcí.

Primátor prijal mimoriadne nadanú a úspešnú študentku Anetu Annu Dunajovú

SNINA – Už viackrát sme písali o tom, že v meste Snina žije veľa šikovných mladých ľudí. Takmer denne nás o tom presviedčajú vynikajúce výsledky úspešných stredoškolákov i žiakov základných škôl v rôznych celoslovenských i medzinárodných súťažiach.
Jednou z takýchto úspešných študentiek je aj Aneta Anna Dunajová z Cirkevnej spojenej školy v Snine.

V osídlach veľmoci

SNINA –  Akú úlohu zohral pri vzniku Československa v roku 1918 okrem Čechov a Slovákov tretí štátotvorný národ – Rusíni? Čo spôsobilo, že v polovici 20. storočia sa odtrhnutím Podkarpatska od ČSR udiala najväčšia zrada na Rusínoch v našom štáte?