Oslavy 25. výročia založenia Karpatského euroregiónu

SNINA – Prednedávnom (6. a 7. júla) navštívil primátor Sniny Štefan Milovčík poľské mesto Sanok, kde sa na Kráľovskom zámku zúčastnil na oslavách 25. výročia založenia Karpatského euroregiónu.
Dvojdňové podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére a zúčastnili sa na ňom zástupcovia takmer všetkých zakladajúcich krajín euroregiónu z Poľska, Slovenska, Ukrajiny a Rumunska. Prišli zástupcovia vlády, miestnych vládnych i mimovládnych organizácií. Slovenskú vládu zastupoval Peter Ďurček, štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby SR.
Primátor Štefan Milovčík, ako dlhoročný aktívny člen tejto organizácie, rozvíja úzku spoluprácu v tomto teritóriu s Poľskom i s Ukrajinou. Mnohé činnosti a aktivity vyústili v minulosti do spoločne realizovaných projektov a smerovali aj k vytvoreniu a zavedeniu Karpatskej značky (Carpathia).


Carpathia je ekonomickou značkou, ktorá podstatným spôsobom prispieva k hospodárskemu rastu Karpatského regiónu a podporuje rozvoj na lokálnej a na regionálnej úrovni. Je novým a silným impulzom pre rozvoj cestovného ruchu, založenom na bohatom kultúrnom dedičstve Karpát a jedinečnej prírode. Celé úsilie však smeruje k vytvoreniu samostatného operačného programu, ktorý by podporoval túto výnimočnú a najmä poľskými turistami čím ďalej, tým viac navštevovanú oblasť.
Návštevníci podujatia mali možnosť vidieť pestrý kultúrny program, mohli získať zaujímavé propagačné materiály, mapy, obrazové albumy s fotografiami poľsko-slovenského pohraničia a ceny za účasť na hrách a aktivitách. Vyvrcholením osláv bolo oceňovanie aktívnych členov za rozvoj euroregiónu.

Ocenenie za rozvoj, aktívny prístup a podiel na spolupráci v tejto medzinárodnej organizácii si prevzal aj sninský primátor Štefan Milovčík.

Mgr. Eva Mihaliková,
MsÚ v Snine