Sninčanka Jana Mihóková nominovaná na Osobnosť poradenských centier

SNINA – V dňoch 7. až 8. novembra 2018 sa v Bratislave uskutočnil 27. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom DIEŤA V OHROZENÍ Rané poradenstvo ako prevencia školskej neúspešnosti „…aby pomoc deťom prišla včas!“
Konferencia zahŕňala množstvo odborných prednášok a workshopov a jej súčasťou bolo aj odovzdávanie ocenení Osobnosti poradenstva pre deti a ich rodiny, ktoré po prvýkrát udeľoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.
V rámci kategórie Osobnosť poradenských centier bolo z celkového počtu 61 nominovaných 22 osobností.

Na základe počtu nominácií sa do užšieho výberu nominovaných osobností (4 osobnosti z celého Slovenska) dostala aj Jana Mihóková, riaditeľka Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Snine.
Jana Mihóková patrí medzi pedagógov, ktorí svojím prístupom, odbornosťou a ľudskosťou pomáhajú hendikepovaným deťom a ich rodinám. Dlhoročne sa venovala deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a od roku 2007 sa venuje aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Ako dobrovoľná členka aktívne pracuje v občianskom združení DSK Snina, ktoré zastrešuje deti s Downovým syndrómom, ich rodičov a všetkých sympatizantov. Svojimi skúsenosťami z praxe prispela tiež k vydaniu niekoľkých odborných publikácií.
Je potešujúce, že v učiteľskej verejnosti sú stále takí, pre ktorých je povolanie pedagóga poslaním, robia ho s láskou a popri svojich základných povinnostiach robia ešte niečo navyše.

Mgr. Eva Mihaliková,
MsÚ v Snine