„S batohom cez Poloniny“ – súťaž i výstava, ktorá putovala

POLONINY – Žiakom základných škôl bola v minulom školskom roku určená literárno-výtvarná súťaž S batohom cez Poloniny. Krásne diela mladých umelcov boli vystavené v priestoroch Domu Matice slovenskej v Snine. Súčasťou výstavy bolo takmer 50 fotografií – pohľadov na prírodu Polonín zachytených pracovníkmi Správy Národného parku Poloniny. Výstavu v priebehu 2 mesiacov navštívilo približne 1 500 ľudí.

Pre ohlásené školské skupiny boli pripravené hravé výchovno-vzdelávacie aktivity. Výstava mala súťažný charakter. Najlepšie literárne i výtvarné práce boli v 4 kategóriách ocenené.
Autori víťazných prác si diplomy a vecné ceny prevzali na pódiu kinosály v Dome kultúry v Snine počas kultúrno-výchovného programu pripravenom pri príležitosti Dňa Zeme.

Rozdaných bolo 25 cien, z toho 3 kolektívne. Zo Sniny výstava putovala do Múzea Zemplínske Hámre. Prezrelo si ju viac ako 350 návštevníkov múzea.
Už čoskoro bude vyhlásený ďalší ročník literárno-výtvarnej súťaže určený žiakom základných škôl v okrese Snina. Tentokrát na tému „Po stopách veľkých šeliem“.

Diplom a vecné ceny získali títo žiaci a kolektívy:

Sofia Barnová, ZŠ Komenského Snina
Miriama Britanová, ZŠ Komenského Snina
Dávid Fedorko, ZŠ s MŠ Stakčín
Adam Gábor, ZŠ Komenského Snina
Patrik Chalčák, ZŠ s MŠ Stakčín
Kamila Chomová, ZŠ Komenského Snina
Tamara Joniová, ZŠ Budovateľská Snina
Viktória Kelemecová, ZŠ Komenského Snina
Zuzana Kyjovská, ZŠ Komenského Snina
Júlia Lazorová, ZŠ Komenského Snina
Nella Lešková, ZŠ s MŠ Stakčín
Eva Lukáčová, ZŠ s MŠ Stakčín
Melánia Nergešová, ZŠ s MŠ Stakčín
Sofia Ondiková, ZŠ Komenského Snina
Michaela Peľová, ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič
Barbora Petrová, ZŠ Budovateľská Snina
Petra Rosičová, ZŠ s MŠ Stakčín
Nicoletta Savarijová, ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič
Tamara Sochaničová, ZŠ s MŠ Stakčín
Ján Štofira, ZŠ s MŠ Stakčín
Sebastián Vaňo, ZŠ Komenského Snina
Viola Zgaburová, ZŠ Komenského Snina
Kolektív mladých umelcov z CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá n/C
Kolektív mladých umelcov z ZŠ Budovateľská Snina
Kolektív mladých umelcov z CZŠ sv. Cyrila a Metoda Snina