Trojcíp pohraničia – spoločné územie KREMENAROS

ZEMPLÍN – Spoločné cezhraničné funkčné územie Kremenaros (Kremenec) – bola hlavná téma štvrtkového (23.7.) stretnutia zástupcov Slovenska a Poľska v Snine. Organizátori konferencie Dawid Lasek (Poľsko) a Daniela Galandová, primátorka Sniny, privítali poľských predstaviteľov jednotlivých inštitúcií, samospráv miest a obcí.Slovenskú časť tvorila aj regionálna delegácia: Miloš Meričko, primátor mesta Humenné, Vladislav Višňovský, primátor mesta Medzilaborce, Martin Meričko, poslanec PSK a starosta obce Lukačovce, Lucia Sukeľová, starostka obce Jasenov, Cyril Hirjak, predseda ZMO región Humenné a starosta obce Chlmec, Pavol Tamáš, starosta obce Baškovce, Ján Holinka, poslanec PSK a starosta obce Ulič a Ján Vajda, starosta obce Belá nad Cirochou.

Pôvodný termín podujatia organizátori z marca pre pandémiu koronavírusu a s ním spojené uzavretie hraníc preložili. Ako informuje web mesta Humenné, cieľom stretnutia bolo predstaviť plány pri príprave Spoločného cezhraničného funkčného územia Kremenaros, ktorý spája tri susediace krajiny – Slovensko, Poľsko a Ukrajinu. Euroregión Karpaty = 12 regiónov (Východné Slovensko, Zakarpatska a Ľvivska na Ukrajine, Podkarpackie v Poľsku) – 156 000 km2 – 15 miliónov obyvateľov.

„Trojcíp na pohraničí je menovateľom našej iniciatívy. Na slovenskej strane sme tri okresy – Snina, Humenné a Medzilaborce. Celá myšlienka spočíva v tom, aby územie bolo lepšie pripravené, čo sa týka strategického plánovania pre prípravu nového programovacieho obdobia Európskej únie a aby sme bariéry rozvoja vedeli lepšie premeniť na príležitosti. Je množstvo vecí, ktoré nás spájajú – kultúra, história, tiež potenciál v prírode, čo vieme využiť pre lepší ekonomický a sociálny rozvoj,“ povedala Daniela Galandová, primátorka Sniny a zároveň hostiteľka.

V rámci Európskej únie je iniciatíva cezhraničného územia už dobre fungujúcou zložkou. Je ich niekoľko, medzi najznámejšiu patrí oblasť dunajského územia. Poľský partner – Euroregion Karpacki pripravuje celý proces nominácie, resp. registráciu územia.

„Projekt prekračuje administratívne hranice. Pracujeme na iniciatíve, aby bola uznaná Európskou komisiou ako spoločné cezhraničné funkčné územie. Našou úlohou je urobiť analýzu a audit možností. Pred nami je príprava spoločnej stratégie po vzore a metodológii, ako majú Poliaci. Sú lídrami tohto procesu a vieme využiť ich skúsenosti,“ doplnila primátorka s tým, že bude potrebné dobre sa pripraviť pre nové programové obdobie.

Spoluorganizátorka konferencie, primátorka Sniny Daniela Galandová v spoločnosti primátora Medzilaboriec Vladislava Višňovského (vľavo) a primátora Humenného Miloša Merička (vpravo).

Projekt je zameraný na rozvoj regiónu Karpát, podporu potenciálu v oblasti turistiky, o zmene obrazu pohraničia v pozitívnom zmysle.

„Myšlienku spoločného územia vnímam veľmi priaznivo. Dlhodobo spolupracujeme s Poľskom aj v rámci Programu cezhraničnej spolupráce na rôznych projektoch. Spolupráca s primátormi okresných miest je na veľmi dobrej úrovni. Funkčné územie Kremenaros môže pomôcť nášmu regiónu v ďalšom rozvoji, či už ekonomickom alebo turistickom,“ zhodnotil Miloš Meričko, primátor mesta Humenné.