Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2022

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných …

Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2022 Pokračovať

Projekt „Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno III/3548,III/3587 Miroľa- križovatka Makovce“

PREŠOV – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja realizovala v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 projekt „Modernizácia cestného spojenia Snina- Medzilaborce- Krosno …

Projekt „Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno III/3548,III/3587 Miroľa- križovatka Makovce“ Pokračovať