Ďalšia havária horúcovodu v Humennom

HUMENNÉ – Blíži sa záver roku 2023, zima má však od pravých mrazivých či snehových dní riadne ďaleko. Od začiatku aktuálnej vykurovacej sezóny zaznamenala samospráva (prostredníctvom Humenskej energetickej spoločnosti, s.r.o.) už v poradí trinástu haváriu horúcovodného potrubia.

Opäť bola miestom poruchy Laborecká ulica, odstavená musela byť časť Sídliska III, našťastie bez bytových domov. Výkop bol vykonaný pri križovatke Laboreckej ulice blízko firmy Monter, s.r.o. (cez hlavnú cestu oproti čerpacej stanici OMW, resp. hotelu Alibaba).

Porucha patrí do kategórie vážnych. Únik horúcej vody vznikol z dôvodu netesnosti primárneho rozvodu.

Pokračovanie na druhej strane