Odkaz Dobrianskeho pre súčasnosť

HUMENNÉ – Vihorlatské múzeum v spolupráci s Rusínskym záujmovým združením, Maticou slovenskou a Miestnou organizáciou Rusínskej obrody v Humennom ukončili rok 2023 vedeckou konferenciou Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť.

Verejnosť dostala na konferencii možnosť oboznámiť sa so životom a dielom A. I. Dobrianskeho, spoznať neznáme skutočnosti z minulosti Rusínov, Slovákov i Slovanov a cez historické súvislosti pochopiť súčasné dianie na Slovensku, v Európe i vo svete.

Lektormi konferencie boli Ján Šafin (Chazarské dedičstvo u východných Slovanov), Erik Germuška (Ľudovít Štúr –Slovanstvo – Geopolitika multipolárneho sveta), Radoslav Žgrada (A.I.Dobriansky v kontexte slavianofilstva v 19. storočí) a Jaroslav Kerekanič (Idea všeslovanskej vzájomnosti). Zaujímavé lektorské príspevky mali dobrú odozvu u poslucháčov, ktorá sa prejavila v následnej neformálnej plodnej besede.

Súčasťou projektu boli aj dva semináre a následné besedy Jaroslava Kerekaniča s členmi FS Chemlon i účastníkmi festivalu rusínskej piesne Spevy môjho rodu. Spolu si prišli uctiť A. I. Dobrianskeho aj k jemu hrobu v Čertižnom.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Matice slovenskej.

Miroslav Kerekanič,
odborný pracovník Vihorlatského múzea