Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2022

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2022. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán najmenej rozvinutého okresu so začiatkom realizácie v roku 2022.

Odkazy na zverejnené výzvy budeme dopĺňať priebežne na základe informácií z jednotlivých najmenej rozvinutých okresov.

Okresný úrad Vyhlásenie Uzávierka Odkaz
Bardejov 20.08.2021 17.09.2021 Výzva 06/OÚBJ/2021
Košice-okolie 11.08.2021 06.09.2021 Výzva II/OÚ-KS/2021
Snina 02.08.2021 31.08.2021 Výzva 06/OÚ-SV/2021
Stropkov 03.08.2021 31.08.2021 Výzva 03/2021/OÚ/SP/2021
Medzilaborce 03.09.2021 17.9.2021 Výzva 10/OÚ/ML/2021
Levoča
Gelnica
Michalovce