Zoznam starostov z obcí v okrese MEDZILABORCE

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku v roku 2018 boli voľby poslancov zastupiteľstiev a starostov obcí, mestských častí a primátorov miest, ktoré sa konali v sobotu 10. novembra 2018. Volebná účasť dosiahla hodnotu 48,67 %, čo predstavuje mierny nárast oproti 48,34 % vo voľbách v roku 2014.

Brestov nad Laborcom – Ján Zubaľ
Čabalovce – Helena Zjanová
Čabiny – Milan Moroz
Čertižné – Peter Tričák
Habura – Michal Prejsa
Kalinov – Ivan Sivák
Krásny Brod – Vladimír Bajaj
Medzilaborce – Vladislav Višňovský
Ňagov – Vladimír Roháč
Oľka – Vladimír Ščerba
Oľšinkov – Ján Kundrát
Palota – Vasiľ Bomberovič
Radvaň nad Laborcom – Jana Svičinová
Repejov – Peter Cipka
Rokytovce – Viera Palejová
Roškovce – Milan Čeremeta
Sukov – Alena Jedináková
Svetlice – Martina Husárová
Valentovce – Michal Firkaľ
Volica – Monika Rohaľová
Výrava – Monika Kurťaková
Zbojné – Anna Koščová
Zbudská Belá – Milan Matúška

(Aktualizované 11.11.2021)