Akcionári VVS nepodporili zmenu stanov

KOŠICE – Mimoriadne, prvýkrát v histórii spoločnosti sa riadne valné zhromaždenie VVS konalo korešpondenčne, teda výlučne prostredníctvom písomného korešpondenčného hlasovacieho lístka. Primátori a starostovia – zástupcovia akcionárov dostali korešpondenčné hlasovacie lístky poštou s presnými pravidlami hlasovania a s programom valného zhromaždenia.

V súlade so zákonom a rozhodnutím predstavenstva spoločnosti o korešpondenčnom hlasovaní spoločnosť prijímala hlasovacie lístky do 29. 6. 2020 do polnoci. Následne, 30. júna sa pod dohľadom notára spočítavali hlasy v jednotlivých hlasovaniach. Výsledky sú akcionárom dostupné na internetovej stránke spoločnosti, takisto aj výročná správa.

17. júla sa na návrh mesta Košice uskutočnilo mimoriadne valné zhromaždenie s takmer 78 % účasťou. Predstavitelia Košíc navrhovalo zmenu stanov vodární, u akcionárov však nenašlo podporu.

J. Lenárt: Korešpondenčné valné zhromaždenie bolo úspešné, aj napriek menším technickým nedorozumeniam

Riadne valné zhromaždenie VVS, ktoré sa v tomto roku konalo korešpondenčne, sa podľa šéfa právneho útvaru VVS JUDr. Jozefa Lenárta „uskutočnilo v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti“. Vodárne sa rozhodli akceptovať usmernenie Ministerstva spravodlivosti SR.

„Ministerstvo kvôli epidemiologickej situácii rozhodlo, že je prospešné pre spoločnosti ako je naša, riešiť valné zhromaždenie na diaľku, teda korešpondenčne. V zložitom období, ktorým prechádzame, ide nielen o zabezpečenie právnej funkčnosti firmy, ale aj o ochranu zdravia akcionárov, štatutárnych zástupcov,“ uviedol JUDr. Lenárt.

VVS má v súčasnosti 771 akcionárov. Hlasovanie „poštou“ bolo pre nich niečím novým. „Akcionár musel označiť výsledky hlasovania a vzápätí ich poštou poslať na adresu spoločnosti. Boli aj malé nejasnosti zo strany niektorých akcionárov, predsa len išlo o novinku a nebolo jednoduché nespraviť chybu, preto potom vznikli menšie nedorozumenia.“ Podľa šéfa právnikov si najčastejšie zabudli overiť svoj podpis, alebo doručili korešpondenčný hlasovací lístok neskoro. „Ale celkovo by som to hodnotil ako úspešné riadne valné zhromaždenie,“ uviedol J. Lenárt.

Akcionár podporili predstavenstvo VVS v odvolaní voči ÚRSO

Akcionári aj tento rok schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku a tiež výsledok hospodárenia za rok 2019. Do dozornej rady zvolili chýbajúceho člena, Ing. Peter Molčana, ktorého do tejto funkcie navrhlo Mesto Sabinov. Na programe bola aj zmena stanov. Vysvetľuje J. Lenárt: „Išlo o dva samostatné návrhy, jeden bol z dielne predstavenstva VVS, druhý návrh inicioval akcionár mesto Košice. Ani jeden však nezískal podporu akcionárov, takže k žiadnej zmene v stanovách nateraz nedôjde.“

Vodárne mali ekonomicky náročný rok. Začali platiť zákony, ktoré zvýšili náklady spoločnosti na prácu zamestnancov za víkendy, nadčasy alebo rekreačné poukazy. Kompetentný Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) to však pri cenotvorbe nezohľadnil. „Predstavenstvo spoločnosti navrhlo podať odvolanie voči rozhodnutiu ÚRSO. Tento návrh bol predložený na rokovanie valného zhromaždenia, pretože si vyžaduje súhlas akcionárov. Akcionári ho akceptovali,“ uzavrel najdôležitejšie výsledky hlasovania JUDr. Lenárt.