V zahraničí žije aktuálne približne tretina slovenského národa!

ZEMPLÍN – Najväčší počet Slovákov žije v USA, druhou najpočetnejšou komunitou sú krajania v ČR. Celkom osobitou, početnou a mimoriadne životaschopnou je enkláva na Dolnej zemi. V zámorí sú početné aj komunity v Kanade či Austrálii, v Európe pomerne výrazne vzrástli počty Slovákov vo Veľkej Británii, Írsku či Nemecku, kam odišli mnohí za prácou či štúdiom.

Slováci samozrejme žijú ako v ďalších okolitých krajinách, v Poľsku, na Ukrajine, tak aj v končinách vzdialených, prakticky všade po svete.

Ako sa ocitli v zahraničí?
Časť vlastne delením existujúcich štátnych útvarov. Slováci, čo odišli po vyhnaní Turkov na Dolnú zem za úrodnou pôdou a často v prípade luteránov ušli pred náboženským prenasledovaním, sa ocitli v zahraničí po rozpade monarchie.
Slovákov v Poľsku vymenil Beneš za uhlie na Tešínsku, komunita na Ukrajine sa ocitla v zahraničí po strate Podkarpatskej Rusi, dnes Zakarpatskej Ukrajiny, Slováci v Česku po rozpade federácie.


Do ďalších krajín odchádzali Slováci v rôznych emigračných vlnách. Do USA, Kanady či Argentíny už od konca 19. storočia za prácou, v zvýšenom počte potom za veľkej hospodárskej krízy. Židia i československy orientovaný exil pred 2. svetovou vojnou i počas nej, ľudácka emigrácia krátko po nej, demokratická opozícia po roku 1948.
Veľká vlna odišla po roku 1968 až do 1989. Len v Českej republike žije 55 tisíc zmiešaných manželstiev, z toho 10% dá deťom slovenské občianstvo.

To sú počty Slovákov v krajinách, že nás je reálne vo svete oveľa viac ako ukazujú oficiálne štatistiky: 

Kanada 100, 000
USA 1, 200, 000
Argentína 30, 000
Veľká Británia 90, 000
Francúzsko 13,000
Nemecko 60, 000
Írsko 30, 000
Švajčiarsko 5,000
Španielsko 6,000
Benelux 15,000
Taliansko 15,000
Rakúsko 30,000
Chorvátsko 15,000
Srbsko 90,000
Rumunsko 28,000
Maďarsko 130,000
Ukrajina 27,000
Poľsko 25,000
Švédsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko 20,000
Česká republika 475,000
Rusko 2,000
Izrael 5,000
JAR 1,000
Austrália a Nový Zéland 30,000

CELKOM SPOLU: 2 372 000

Zdroj: internet