Značka: Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Akcionári VVS nepodporili zmenu stanov

KOŠICE – Mimoriadne, prvýkrát v histórii spoločnosti sa riadne valné zhromaždenie VVS konalo korešpondenčne, teda výlučne prostredníctvom písomného korešpondenčného hlasovacieho lístka. Primátori a starostovia – zástupcovia akcionárov dostali korešpondenčné hlasovacie lístky poštou s presnými pravidlami hlasovania a s programom valného zhromaždenia.