V osídlach veľmoci

SNINA –  Akú úlohu zohral pri vzniku Československa v roku 1918 okrem Čechov a Slovákov tretí štátotvorný národ – Rusíni? Čo spôsobilo, že v polovici 20. storočia sa odtrhnutím Podkarpatska od ČSR udiala najväčšia zrada na Rusínoch v našom štáte? Prečo sa dodnes tají, že scenár odtrhnutia nadiktoval sám Stalin?

Tieto odhalenia ako aj neznáme, dlho zahmlievané kapitoly našich dejín odkrýva nový dokument – V osídlach veľmocí. Krok za krokom odhaľuje od roku 1918 „rusínsku stopu“ v Československu, pripojenie Podkarpatskej Rusi a najmä vyústenie mocenských hier v roku 1945. Tie vo finále priniesli Rusínom katastrofu: pohltenie Podkarpats kej Rusi Sovietskym zväzom a rozdelenie rusínskeho národa hraničnou čiarou. Film, ktorý produkovalo Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, naplno s pomocou historických dokumentov odhaľuje a pomenúva pravdivé historické fakty.

O tom, ako vodcovia veľkých národov v honbe za mocou neváhajú položiť na oltár histórie menšie národy. Film V osídlach veľmoci je určený nielen slovenskej a českej verejnosti, ale prostredníctvom škôl, médií či filmových festivalov aj oveľa širšiemu publiku.

Pozývame Vás na prezentáciu filmu V osídlach veľmoci a následnú besedu s J. Lipinským /predseda ZIRS v Bratislave/ a P. Medviďom /hovorca ORSR/ dňa 7.11.2018 /streda/ o 17.00 hodine.

 

foto: Ján Lipinský