Pred Mestským kultúrnym strediskom je nová dlažba

HUMENNÉ – Poškodená dlažba schodiska pred Mestským kultúrnym strediskom bola v uplynulých dňoch v procese rekonštrukcie. Aktuálne skrášľuje vstup do Domu kultúry jej zrekonštruovaná verzia.
Súčasťou stavebných prác bolo vybúranie starej žulovej dlažby hrubej 5 cm a vybúranie betónového podkladu do hĺbky 7 cm.
V rámci rekonštrukcie podklad vyrovnali a naň neskôr položili 6 cm hrubú zámkovú dlažbu so zriadením lôžka z kameniva.

Celkovo rekonštrukcia dlažby stála 7 864,22 eur a zabezpečila ju firma VG-NED STAV, s.r.o.


Mgr. Michaela Dochánová

tlačový referát MsÚ Humenné