4. ročník Informačného dňa stredných škôl v Snine

Snina

SNINA – Výber vhodnej strednej školy je dôležitým krokom v živote každého deviataka. Mal by však zodpovedať schopnostiam, zručnostiam a osobnosti žiaka. Často prehliadanou informáciou pri výbere školy je uplatniteľnosť na trhu práce. Aj toto je jedným z dôvodov, pre ktorý sa už po štvrtýkrát organizuje Informačný deň stredných škôl.
Tento ročník sa uskutočnil vo štvrtok 18. októbra v spoločenskej sále Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine. Organizačne ho pripravilo mesto Snina v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Okresného úradu v Snine, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a strednými školami na území mesta.

Snina
Ilustračné foto: Námestie v Snine

Informačný deň stredných škôl otvorila Eva Mihaliková, referentka útvaru školstva a regionálneho rozvoja MsÚ. K prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Štefan Milovčík. Povzbudil prítomných deviatakov a zaželal im veľa šťastia pri výbere vhodnej strednej školy.
Päť sninských stredných škôl predstavilo formou praktických ukážok a prezentácií svoje študijné i učebné odbory. Informačný deň navštívilo okolo 300 deviatakov z okresu Snina.
Cieľom podujatia bolo poskytnúť žiakom základných škôl čo najviac informácií o stredných školách v meste Snina a zároveň im ponúknuť možnosť výberu vhodného povolania z pohľadu potrieb trhu práce. Organizátori veria, že táto zmysluplná aktivita viacerým pomôže pri výbere strednej školy.

Mgr. Eva Mihaliková,
MsÚ Snina