Tri najmenej rozvinuté kraje spolupracujú na spoločných projektoch

PREŠOV – Prešovský, Košický a Banskobystrický samosprávny kraj spolupracujú pri realizácii opatrení a akčných plánov najmenej rozvinutých okresov. Priority v rozvoji sociálnej ekonomiky, poľnohospodárstve, doprave, cestovnom ruchu dnes na pôde PSK definovali po rokovaní svojich pracovných tímov župani troch najmenej rozvinutých krajov. Za PSK Milan Majerský, za BBSK Ján Lunter a KSK Rastislav Trnka.

Šéfovia krajov sa chcú angažovať vo viacerých oblastiach, ktoré majú priniesť odstránenie bariér a znižovanie regionálnych rozdielov.

Medzi prvé témy, ktoré pracovné tímy prerokovali na stretnutí v Prešove, patrili východiská a príležitosti pre rozvoj sociálnej ekonomiky a možné zriaďovanie sociálnych podnikov na regionálnej a lokálnej úrovni.
Príkladom v tejto agende môžu byť práve dve obce z Prešovského samosprávneho kraja – Spišský Hrhov a Raslavice. Ďalšou prediskutovanou oblasťou bol rozvoj vidieka a poľnohospodárstva, kde krajské samosprávy vidia priestor pre zmeny v dotačnom systéme štátu i európskej politiky. Predstavené boli i úspešné aktivity krajov, medzi inými Projekt vytvorenia modelovej farmy na pestovanie biozeleniny na území Košického kraja či kreovanie regionálnej značky ako príležitosti pre vidiecke regióny.

Zástupcovia krajov sa venovali aj doprave, najmä harmonizácii cestovných poriadkov, investičnému deficitu ciest II. a III. triedy či smart riešeniam. Osobitnou témou bol aj cestovný ruch, najmä legislatívne zmeny, spolupráca s oblastnými organizáciami či koordinácia spoločnej propagácie cyklotrás.

Témy spolupráce Najmenej rozvinutých krajov vychádzajú z jednotlivých priorít a opatrení existujúcich Akčných plánov jednotlivých najmenej rozvinutých okresov (NRO) vo všetkých troch krajoch a schválených Vládou SR.

Pre každú tému spolupráce je vytvorený pracovný odborný tím, ktorý sa danou témou zaoberá, analyzuje existujúce problémy a navrhuje riešenia pre aktualizáciu regionálnych politík, prípadne aj legislatívne návrhy pre regionálnu, slovenskú a európsku úroveň. Stretnutia pracovných tímov sa budú konať pravidelne k nosným dvom až trom témam každé dva mesiace.

Platforma iniciatívy Najmenej rozvinutých krajov je založená na Memorande o spolupráci troch krajov pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO), ktoré bolo podpísané 13. marca 2018

v Košiciach. Predstavitelia najmenej rozvinutých krajov vyjadrili svoju vôľu a pripravenosť angažovať sa, obhajovať a podporovať znižovanie regionálnych rozdielov.


Fakty o najmenej rozvinutých krajoch (resp. najmenej rozvinutých okresoch –NRO):

– v NRO žije vyše milióna obyvateľov; takmer polovica populácie PSK, cez dve pätiny KSK a BBSK (50%, 44%, 41%)
– v niektorých okresoch populácia v rokoch 1997 – 2017 narastala (Košice – vidiek 23%, Kežmarok 22%, Sabinov 14%), v iných klesala (Snina -7%, Medzilaborce -6%, Poltár a Veľký Krtíš -6%)
– v NRO zo 100 ľudí pracuje 57
– miera zamestnanosti na Slovensku sa zvýšila na 67%. Napriek pozitívnemu vývoju sa v troch krajoch pohybuje len medzi 58% (KSK) a 64% (BBSK)
– priemerná miera zamestnanosti v 18 NRO dosiahla 57%, najmenej v KSK 55%, najviac v PSK 60%

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK