Dátové rozvody na Mestskom úrade v Snine

SNINA – Budova Mestského úradu v Snine bola postavená na začiatku 80. rokov minulého storočia. Vtedy málokto tušil, že vedecko-technický rozvoj pôjde tak rýchlo míľovými krokmi dopredu a internet sa stane každodennou a neodmysliteľnou súčasťou aj bežných administratívnych činností.

V dnešnej dobe je už viac-menej štandardom, že nové budovy sú vybavené systémom štruktúrovanej kabeláže, ktorá sa používa na prenos dát, telefónnych liniek a pod. Jestvujúca počítačová sieť v budove mestského úradu (MsÚ) je preťažená a zastaraná a pri každodennom používaní sú zaznamenávané časté výpadky. Predovšetkým z týchto dôvodov sa rozhodla samospráva, okrem iných investičných akcií, zrealizovať aj rekonštrukciu dátových rozvodov.

Rekonštrukciu na základe Zmluvy o dielo realizuje ATRIS, spol. s r.o. Snina. Samotné stavebné práce sa začali začiatkom júla. V rámci tejto investičnej akcie bude zrekonštruovaná počítačová sieť na všetkých poschodiach budovy MsÚ, kamerový systém na vstupoch do objektu a dochádzkový systém. Celkový náklad predstavuje čiastku 59 995,94 € vrátane DPH. Realizáciou stavebných prác sa tak vytvoria lepšie pracovné podmienky pracovníkom úradu. Plánovaný termín dokončenia je 7. november 2018.

Mgr. Eva Mihaliková,
MsÚ v Snine