Futbalista Pavol Diňa oslávil 55. narodeniny

SNINA – V stredu 11. júla sa dožil sninský rodák, výborný futbalista, ligový kanonier, súčasný tréner a hospodár, ale predovšetkým vynikajúci a skromný človek Pavol Diňa 55. narodenín.

Pri tejto príležitosti mu prišiel zablahoželať primátor mesta Štefan Milovčík.
Oslávencovi primátor zaželal, aby sa mu darilo nielen v súkromnom a pracovnom živote, ale aj vo futbale, ktorý je Paľovou celoživotnou láskou a poslaním.

29. júla sa začína 1. kolo III. futbalovej ligy, v ktorej MFK Snina hrá v ostatnom čase jedno z prvých huslí, a preto sa aj v tejto súvislosti poďakoval primátor jubilantovi a ďalším členom miestneho futbalového klubu za príkladnú starostlivosť o futbalový štadión a o nedávno vybudované ihrisko s umelým trávnatým povrchom, ktoré slúži na tréningový proces a je denne využívané nielen sninskými, ale i cezpoľnými hráčmi.

Mgr. Eva Mihaliková,
MsÚ v Snine