Značka: VÚC Prešov

Vidiecka mládež v regióne – diskusia na Úrade PSK

PREŠOV – Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v období máj 2018 – júl 2020 realizoval projekt „Vidiecka mládež v regióne“. Projekt bol zameraný na naplnenie cieľov Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom programu je poskytovanie verejných služieb rýchlo a kvalitne v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie definovaných v prioritách Stratégie Európa 2020.

Svetová banka konštatovala pokrok PSK v prioritných oblastiach

PREŠOV – Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou chce pokračovať v spolupráci s Prešovským krajom v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov. Stalo sa tak po roku od spustenia tejto formy pomoci a prípravách na implementácii akčného plánu, ktorý je zameraný na zvýšenie výkonnosti, zamestnanosti a ekonomického rozvoja kraja.

Projekt „Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno III/3548,III/3587 Miroľa- križovatka Makovce“

PREŠOV – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja realizovala v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 projekt „Modernizácia cestného spojenia Snina- Medzilaborce- Krosno III/3548, III/3587 Miroľa- križovatka Makovce“, ktorý má prispieť k trvalo udržateľnej cezhraničnej doprave.

Predsedovia troch krajov podpísali memorandum o spolupráci

KOŠICE – Traja predsedovia vyšších územných celkov (VÚC), ktoré  zastrešujú aktuálnych 16 najmenej rozvinutých slovenských okresov podpísali v utorok, 13.3. v Košiciach memorandum o spolupráci. Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj chcú spolupracovať v oblasti školstva, zamestnanosti a dopravy.

Týždeň slovenských knižníc – získajte členské na rok zdarma

PREŠOV – V pondelok 5. marca sa začína Týždeň slovenských knižníc. Celoslovenské podujatie bude už tradične zamerané na knihy, čítanie i množstvo výnimočných podujatí. Aktuálny 19. ročník organizujú Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Aktívne sa doň zapája aj Prešovský samosprávny kraj.