Projekt „Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno III/3548,III/3587 Miroľa- križovatka Makovce“

PREŠOV – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja realizovala v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 projekt „Modernizácia cestného spojenia Snina- Medzilaborce- Krosno …

Projekt „Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno III/3548,III/3587 Miroľa- križovatka Makovce“ Pokračovať