Predsedovia troch krajov podpísali memorandum o spolupráci

KOŠICE – Traja predsedovia vyšších územných celkov (VÚC), ktoré  zastrešujú aktuálnych 16 najmenej rozvinutých slovenských okresov podpísali v utorok, 13.3. v Košiciach memorandum o spolupráci. Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj chcú spolupracovať v oblasti školstva, zamestnanosti a dopravy.

„Podpísali sme ho hlavne preto, lebo vnímame špecifické témy a špecifické problémy týchto troch krajov. Zároveň len v našich krajoch sa nachádzajú najmenej rozvinuté okresy a z toho vyplývajú rôzne témy,“ povedal predseda Košického VÚC Rastislav Trnka.
Podľa neho načrtli štyri oblasti spolupráce. „V oblasti školstva to znamená efektívnejšie nasmerovanie vývoja študentov, prípravy študentov pre trh práce. Potom je to oblasť obecných a sociálnych podnikov. Štvrtá téma je oblasť dopravy, to znamená spustenie integrovaného dopravného systému,“ zdôraznil Trnka.

Traja predsedovia VÚC po podpise dnešného memoranda: Rastislav Trnka (KSK), Ján Lunter (BBSK) a Milan Majerský (PSK) FOTO: TASR

 

„Všetci traja máme záujem o to, aby bolo zastavené vyľudňovanie východného Slovenska. Máme nezmyselné príplatky na odchod za prácou na západ krajiny a toto musíme zastaviť. Podstatné je pre nás, aby ľudia v našom kraji študovali, pracovali, zakladali si svoje rodiny a tu žili,“

povedal po podpísaní memoranda predseda Prešovského VÚC Milan Majerský.
Za jednu z priorít považuje integrovaný dopravný systém a prepojenie Prešovského a Košického kraja. „Výsledkom bude, že človek, ktorý nastúpi do ktoréhokoľvek dopravného prostriedku v Prešove a bude prestupovať na ďalšie iné, môže na jeden cestovný lístok prejsť celú tú trasu,“ dodal Majerský s tým, že integrovaný dopravný systém by chceli spustiť v budúcom roku.

Podľa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jána Luntera sa chcú inšpirovať vecami,  ktoré už na Slovensku fungujú, napríklad prácou s marginalizovanými skupinami v Spišskom Hrhove. „Ísť do experimentov so starostami, povzbudiť ich, spraviť konzultačné stredisko, ktoré im pomôže posúdiť podnikateľský zámer, ktorý si starosta môže vytvoriť, alebo my mu ho pomôžeme, na základe možností a príležitostí, ktoré v kraji sú, vytvoriť,“ doplnil Lunter.

Zástupcovia VÚC chcú podľa memoranda využiť ponuku splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov pri koordinácii hľadania systémových a legislatívnych riešení, ktoré urýchlia a podporia realizáciu spomenutých priorít.

Anton Marcinčin – Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov

„Som veľmi rád, že dnes sme sa dostali na úroveň s týmito novými županmi, že preberajú časť zodpovednosti a koordinácie a nielen sa hlásia k rozvoju týchto okresov, ale berú ich ako integrovanú súčasť rozvoja krajov, že preberajú aj tú koordinačnú úlohu a tým pádom môžu byť veľmi dobrým partnerom aj pre vládu Slovenskej republiky,“ dodal splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin.