Zastupiteľstvo PSK udelilo 40 plakiet najlepším pedagógom i študentom

PREŠOV – Slávnostným udeľovaním cien finišuje školský rok v Prešovskom samosprávnom kraji. Na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v pondelok 26. júna po deviatykrát kraj ocenil tradične najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK.

Spolu 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl a o ocenení rozhodovali členovia Územnej školskej rady. V tomto roku vyberali najlepších pedagógov spomedzi 41 návrhov. Medzi laureátmi sú učitelia z desiatich okresov – z Prešova (6), Popradu (5), Vranova nad Topľou (2), Levoče, Sabinova, Svidníka, Bardejova, Starej Ľubovne, Medzilaboriec a Humenného.

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Tá zaevidovala 47 návrhov. Plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania ocenila 20-tich študentov z deviatich okresov. Najviac laureátov – päť, je z prešovských škôl, štyria sú z okresu Poprad, traja zo Starej Ľubovne a po dvoch zástupcov majú školy zo Sniny a Vranova nad Topľou. Medzi ocenenými sú aj žiaci škôl z okresov Bardejov, Humenné, Sabinov a Svidník.

Obe ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom: Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov, čo dodnes pripomína pamätná tabuľa na evanjelickom kolégiu. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka, významného filozofa a pedagóga Jána Bayera, ktorý stál pri premene mestskej školy na lýceum.

Na území kraja sa nachádza spolu 120 stredných škôl, na ktorých v dennom štúdiu študuje 32 254 žiakov. Z tohto počtu je v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 77 stredných škôl, kde počet žiakov dosahuje 26 595. Na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy pracuje spolu 3 506 zamestnancov. Z toho 2 475 pedagogických
a 1 031 nepedagogických pracovníkov.

 

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK


Ocenení pedagógovia – držitelia plakety Sophista pro regione:

1. Mgr. Anna Lažová – Spojená škola, Svidník
2. Ing. Lukáš Roguľa – Spojená škola J. Henischa, Bardejov
3. Ing. Anna Lorencovičová – SOŠ elektrotechnická, Poprad
4. Ing. Martina Gánovská – SOŠ, Svit
5. Mgr. Stanislav Kráľ – Spojená škola, Čaklov
6. Mgr. Klára Bystřická – PaSA, Prešov
7. Mgr. Stanislav Protivňak – SOŠ A. Warhola, Medzilaborce
8. RNDr. Monika Onufráková – Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
9. MUDr. Monika Bendíková – SZŠ, Poprad
10. Ing. Miroslav Vrabeľ – SOŠ podnikania, Prešov
11. Ing. Valeria Brenišinová – OA, Poprad
12. MUDr. Marián Kríž, PhD. – SZŠ, Prešov
13. Bc. Anna Kseňáková – SOŠ, Stará Ľubovňa
14. Ing. Mária Flussová – SPŠ, Poprad
15. RNDr. Jozef Gajdoš – Gymnázium K2, Prešov
16. Mgr. Viktória Poliaková – SPŠE, Prešov
17. Mgr. Michal Kulpa – SOŠ, Lipany
18. Pavol Skladan – SOŠ Majstra Pavla, Levoča
19. PaedDr. Ľudmila Tobiášová Rovňáková – Gymnázium JAR, Prešov
20. Ing. Ján Motešický – Gymnázium, Vranov nad Topľou


 

Ocenení študenti  – držitelia plakety Lux mentium:
1. Ľuboslava Hankovská – HA J. Andraščíka, Bardejov
2. Róbert Galanda – SPŠ, Snina
3. Ivana Rošková – SOŠ, Svit
4. Dávid Revák – Gymnázium, Snina
5. Štefan Slavkovský – Gymnázium, Poprad
6. Lenka Želonková – PaSA, Prešov
7. Lukáš Goga – SOŠ, Humenné
8. Tomáš Konkoľ – OA, Stará Ľubovňa
9. Anita Korinková – HA, Prešov
10. Petra Mudráková – OA, Poprad
11. Daniel Lazorčák – Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
12. Veronika Kazimírová – SZŠ, Prešov
13. Kristína Orosiová – SOŠ, Vranov nad Topľou
14. René Fröhlich – SOŠ, Stará Ľubovňa
15. Samuel Novák – Gymnázium JAR, Prešov
16. Tomáš Fedor – Spojená škola, Svidník
17. Natália Skladaná – Gymnázium, Lipany
18. Ján Kašpárek – SOŠ technická, Poprad
19. Simona Vargová – SUŠ, Prešov
20. Gabriel Paľko – Gymnázium, Vranov nad Topľou