Festival dychových hudieb

Snina

SNINA – V nedeľu 25. júna sa uskutočnilo ďalšie podujatie spojené s oslavami 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Snina, a to Festival dychových hudieb na námestí v Snine. Festival začal pochodom cez pešiu zónu.

Na čele sprievodu pochodovali mažoretky Ragtime z Košíc, k nim sa postupne pridali ďalší účinkujúci. Za zvuku rezkých tónov prišli na námestie, kde prebiehal program podujatia.

Na pódiu postupne vystúpili Dychový orchester mladých z Košíc, mestský dychový orchester Chemlon z Humenného, dychová hudba Hornád z Košíc so sninským rodákom Karolom Štofirom, malá dychová hudba Sninčanka a dychová hudba Záhorienka zo Stupavy so Sninčanom Vladom Jaškom. Na festivale sa zúčastnili všetci traja bratia Jaškovci. Sninskí rodáci boli dlhoročnými členmi dychovky, ktorá v minulosti pôsobila pri Dome pionierov a mládeže v Snine. V súčasnosti pôsobia v umeleckých telesách v Bratislave a Košiciach. Na festivale si s domácou dychovkou zahrali.
Spestrením programu boli vystúpenia sninských mažoretiek Maršálok a košických Ragtime, ale aj folklórneho speváckeho súboru Čemerňanka z Pustého Čemerného a speváckej skupiny Zornica z Humenného.